História vzniku Československa

02. 11. 2016

Československo, v danej dobe pokrokový a demokratický štát vznikol dvadsiateho ôsmeho októbra 1918. K myšlienke spoločného štátu Čechov a Slovákov sa o dva dni neskôr prihlásilo prijatím Martinskej deklarácie aj viac ako dvesto zástupcov rôznych oblastí Slovenska. Viac informácií – Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.

logo Rozhlasová stanica Slovensko(28. 10. 2016; Rozhlasová stanica Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 07:00; por. 12/13; Andrea Púčiková, Miroslava Neira Cuellar Hospodárová)

Miroslava Neira Cuellar Hospodárová, moderátorka: „Československo, v danej dobe pokrokový a demokratický štát vznikol dvadsiateho ôsmeho októbra 1918, teda presne pred deväťdesiatimi ôsmimi rokmi. K myšlienke spoločného štátu Čechov a Slovákov sa o dva dni neskôr prihlásilo prijatím Martinskej deklarácie aj viac ako dvesto zástupcov rôznych oblastí Slovenska."

Andrea Púčiková, redaktorka: „Počas prvej svetovej vojny sa československý odboj v zahraničí snažil presvedčiť svetové mocnosti, aby schválili vznik nového štátu. Pomôcť mali aj československé légie, ktoré vznikli v Rusku, Taliansku a Francúzsku. Hovorí Michal Kšiňan z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied."

Michal Kšiňan, Historický ústav Slovenskej akadémie vied: „Boli to ozbrojené sily budúceho Československa, paradoxne štátu, ktorý ešte neexistoval. Bojovali na strane dohody proti centrálnym mocnostiam, bol to jeden z takých dôležitých faktorov presvedčenia dohodových politikov o dôležitosti myšlienky vzniku Československa."

Andrea Púčiková: „Aktívni boli aj politici vo vtedajšom Rakúsko‑Uhorsku. Na jeseň 1918, keď bolo jasné, že Nemecko a habsburská monarchia vojnu prehrajú, vytvoril zahraničný odboj dočasnú vládu, ktorú tvorili Tomáš Garrigue Masaryk, Edvard Beneš a Milan Rastislav Štefánik. Pokračuje Michal Kšiňan z Historického ústavu SAV."

Michal Kšiňan: „Postupne Československo uznávali viaceré svetové mocnosti. Dôležitým dátumom bola takzvaná Washingtonská deklarácia osemnásteho októbra 1918, kedy v podstate vyhlasovali vznik Československa."

Andrea Púčiková: „Vznik samostatného Československa napokon vyhlásil národný výbor, ktorého členom bol aj Vavro Šrobár, a to dvadsiateho ôsmeho októbra počas demonštrácií v Prahe."

 Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

 (MI)

Kľúčové slová:
historické vedy a archeológia

Odbory vedy a techniky:
Humanitné vedy

Tlač