Hodnotenie ústavov Slovenskej akadémie vied

23. 11. 2016

Slovenská akadémia vied_logoHodnotenie ústavov SAV pokračuje poslednou sériou prezentačno-diskusných mítingov, ktoré odštartovali včera na Ústave normálnej a patologickej fyziológie SAV. Panel zahraničných expertov sa bude do 30. novembra stretávať s riaditeľmi ústavov druhého oddelenia vied o živej prírode a chemických vedách.

Cieľom externého hodnotenia, ktoré sa na akadémii koná od začiatku roku 2016, je identifikovať jej silné i slabé miesta a inšpirovať sa do budúcnosti odporúčaniami expertov zo zahraničia. Na čele panelu stojí prof. Toivo Maimets, ktorý pôsobí na Inštitúte molekulovej a bunkovej biológie Univerzity v Tatru (Estónsko), kde je riaditeľom pre bunkovú biológiu. Ďalšími panelistami sú prof. Håkan Billig (Švédsko), prof. Carl Gustav Gahmberg (Fínsko), prof. Ina Tegen (Nemecko) a prof. Imre Vass (Maďarsko). Stretnutí sa zúčastňuje aj fínska vedkyňa  prof. Marja Makarow, ktorá je predsedníčkou metapanelu. Ten bude hodnotenia všetkých oddelení sumarizovať 20. januára 2017.

„Očakávam, že sa dozvieme, ako nás vidia ľudia zvonku, čo je zásadnou informáciou, na základe ktorej môžeme prispôsobiť stratégiu výskumu do budúcna,“ povedal podpredseda SAV pre druhé oddelenie vied prof. Karol Marhold.

V rámci stretnutia má každý ústav dvadsať minút na prezentáciu svojich výsledkov, následne predstaví panelistom svoju infraštruktúru, odpovie na ich otázky a stretnutie uzatvára diskusia s PhD. študentmi.

Prezentačno-diskusný míting v Ústave krajinnej ekológie SAV

Mítingy v rámci druhého oddelenia sa od prechádzajúcich výrazne nelíšia. „Táto séria je najdlhšia, lebo v druhom oddelení je najviac ústavov a dali sme im možnosť prezentovať infraštruktúru, takže navštívime aj niektoré laboratóriá,“ hovorí predsedníčka Akreditačnej komisie SAV Mária Omastová. „Trochu iné to bude v našom novom Biomedicínskom centre SAV, kde sa budú všetky štyri ústavy prezentovať postupne, ale keďže ich čaká spoločná budúcnosť, tak túto prezentáciu vytvorili spolu. Podobné príklady sme mali aj v prvom a druhom oddelení, ale BMC je čo sa týka počtu vedeckých pracovníkov najväčšie. Ideme aj na stredné Slovensko – do Nitry a do Zvolena a následne sa presunieme do Košíc, takže všetky ústavy navštívime na mieste ich pôsobenia,“ doplnila Mária Omastová.

Akreditáciu ústavov realizuje panel zahraničných expertov pre každú z troch skupín vied (o neživej prírode, o živej prírode, o spoločnosti a kultúre).  Prvá séria pre vedy o spoločnosti a kultúre sa odohrala 10. – 15. októbra a ústavy z oddelenia o neživej prírode hodnotili  zahraniční experti  7. – 11. novembra 2016.

Foto: Róbert Grznár

Zdroj: Aktuality SAV

Súvisiace články:

Priame prezentačno-diskusné mítingy sú prospešné

Skončila sa ďalšia etapa hodnotenia SAV

Uverejnila: MB

Kľúčové slová:
Slovenská akadémia vied, veda

Tlač