Investície do výskumu

15. 11. 2016

Zástupcovia vlády, akademickej pôdy a firiem pri otvorení nového coworkingového centra na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave sa zhodli na tom, že  podmienky pre vedcov sa postupne zlepšujú a výskum sa dá robiť na vysokej úrovni. Nové centrum poskytne šikovným študentom vhodný priestor na prácu mimo laboratórií a učební.

Televízna stanica TA 3_logo(14. 11. 2016; Televízna stanica TA 3; Správy; 10.00; por. 12/13; Daniel Horňák, Natália Fónod Babincová)

Natália Fónod Babincová, moderátorka: „Aj keď v oblasti vedy je na Slovensku stále čo zlepšovať, situácia nie je taká zlá, ako sa často prezentuje. Výskum je možné robiť na vysokej úrovni a podmienky pre vedcov sa postupne zlepšujú. Zhodli sa na tom zástupcovia vlády, akademickej pôdy aj firiem pri otvorení nového centra na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave."

Daniel Horňák, reportér TA 3: „Nové coworkingové centrum má šikovným študentom Fakulty elektrotechniky a informatiky poskytnúť vhodný priestor na prácu mimo ich laboratórií a učební, aby sa mohli stretávať a diskutovať o svojich projektoch v príjemnom a kultivovanom prostredí. V rámci otvorenia týchto priestorov si zástupcovia úradu vlády i firiem pozreli ukážky práce tu pôsobiacich vedcov. Mnohé projekty sa dostali už do finálnej podoby, ako napríklad špeciálny senzor na monitorovanie telesných funkcií človeka. Uplatnenie si našiel v paraglajdingu. Iné projekty ešte len čakajú na komerčné uplatnenie, ako napríklad prototyp čističky vôd na diamantovej báze."

Peter Pellegrini, podpredseda vlády pre investície: „Slovenské fakulty, keď chcú, vedia vytvoriť veľmi dobré prostredie pre malých vedcov a výskumníkov a naozaj dnes sa potvrdilo, že nie každý už musí odísť do zahraničia, ak chce realizovať svoje výskumné a vývojové nejaké sny."

Daniel Horňák: „Faktom je, že štedré eurofondy na vedecké projekty máme garantované do roku 2020, potom sa príspevky Bruselu obmedzia a vedci budú musieť súťažiť o globálne granty v rámci celej Európskej únie. Je preto dobré, ak sú na tomto poli úspešní už dnes, čo potvrdil aj riaditeľ organizácie Escel JU."

Bert de Colvenaer, výkonný riaditeľ Escel JU: „Slovenskí vedci sú úspešní, napríklad v rámci programu Horizont 2020 sa vedia presadiť v rámci európskej konkurencie. Máte veľmi šikovných ľudí, možno ak by ste vedeli ešte lepšie odkomunikovať čo všetko dokážu, boli by ste ešte úspešnejší."

Daniel Horňák: „Nie je to len akademické uplatnenie, ktoré potvrdzuje úspešnosť vedcov, s absolventmi fakulty sú spokojné aj medzinárodné firmy, napríklad americký výrobca integrovaných obvodov, ktorý dlhodobo spolupracuje s fakultou."

Marián Baláž, manažér spoločnosti: „Osemdesiat percent našich zamestnancov v rámci teda vývojového centra v Bratislave pochádza práve z fakulty elektrotechniky a informatiky."

Daniel Horňák: „Lepšie vybavené laboratóriá aj spoločné priestory majú zabezpečiť, aby sa čoraz viac mladých ľudí začalo seriózne venovať vede a výskumu. V čase znalostnej ekonomiky je to nevyhnutné."

Miloš Oravec, dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky STU: „Vytvárame prostredie pre študentov, snažíme sa ich vyučovať na tých najmodernejších technológiách, najmodernejších veciach a ja by som to tak povedal, nie že otvoriť im knihu, tuto je čosi napísané, ale môžu si priamo odmerať, urobiť, navrhnúť, sú účastníkmi dokonca týchto medzinárodných projektov, takže toto môže byť náš príspevok ako školy ako fakulty."

Publikované z monitoringu STORIN,  s. r. o.

(MB)

Kľúčové slová:
projekty, počítačové a informatické vedy, vysoké školy, vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač