Koná sa 13. ročník Týždňa vedy a techniky na Slovensku

08. 11. 2016

V rámci otvorenia 13. ročníka Týždňa vedy a techniky (TVT) na Slovensku zaznelo viacero výziev k väčšej podpore mladých začínajúcich vedcov. Minister školstva Peter Plavčan prisľúbil výskumníkom pomoc, aby svoju prácu nemuseli hľadať v zahraničí. Počas TVT sa na slovenských univerzitách a vedeckých pracoviskách bude konať viac ako 400 podujatí.

Televízna stanica TA 3_logo(7. 11. 2016; Televízna stanica TA 3; Hlavné správy; 18.30; por. 13/14; Lucia Lukušová, Daniela Piršelová, Igor Haraj)

Daniela Piršelová, moderátorka: „Zaži vedu naživo  pod týmto heslom sa nesie už trinásty ročník pravidelného podujatia Týždeň vedy a techniky. Hlavnou myšlienkou je vzbudiť u mladých ľudí záujem o štúdium vedeckých a technických odborov. Minister školstva Peter Plavčan pri tejto príležitosti zároveň hovoril aj o tom, čo rezort chystá, aby podporil mladých bádateľov."

Lucia Lukušová, reportérka TA 3: „Prečo nám elektrizujú vlasy, ako sa vyrába elektrická energia z veternej, ako je možné, že kniha sa vznáša, alebo ako vzniká optický klam? To je len zlomok otázok, na ktoré zvedavci dostanú odpovede. A to nielen v teoretickej rovine, ale všetko môžu aj vidieť."

Pavol Šajgalík, predseda SAV: „Potrebujeme presvedčiť nielen spoločnosť, že veda je dôležitá, ale najmä potrebujeme nájsť vysoko motivovaných a kvalifikovaných ľudí pre vedeckú prácu."

Lucia Lukušová: „Vysokoškolskí pedagógovia, technici a vedci počas siedmich dní predstavia zvedavcom svoju prácu aj výsledky výskumu. Experimenty vysvetlia tak, aby im rozumel každý. Veda je totiž základom vzdelávania, prispieva k rastu ekonomiky a vďaka nej napreduje aj priemysel. Medzi slovenskými bádateľmi sú aj takí, ktorí patria medzi svetovú špičku."

Karol Mičieta, rektor Univerzity Komenského v Bratislave: „Mnohé chemické, biologické, medicínske tímy sú už špičkové vo vede, máme identifikované akreditačnou komisiou 39 tímov za minulý rok, ktoré skutočne odpovedajú svetovej špičke."

Lucia Lukušová: „V rámci otvorenia podujatia zaznelo viacero výziev k väčšej podpore mladých začínajúcich vedcov. Minister školstva Peter Plavčan prisľúbil výskumníkom pomoc, aby svoju prácu nemuseli viac hľadať v zahraničí."

Peter Plavčan, minister školstva, vedy, výskumu a športu: „Budeme vytvárať projekty, výzvy výskumné, kde sa budú môcť hlásiť a tak isto im aj pomôcť trošku v tej životnej kariére."

Lucia Lukušová: „Počas týždňa vedy a techniky sa na slovenských univerzitách a vo vedeckých pracoviskách bude konať viac ako 400 podujatí."

Publikované  z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MB)

Kľúčové slová:
vysoké školy, popularizácia vedy a techniky, Slovenská akadémia vied, vzdelávanie, veda, výskum

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Technické vedy

Tlač