Na Slovensku sa od pondelka začína Týždeň vedy a techniky

07. 11. 2016

logo Rádio Slovensko(05.11.2016; Rozhlasová stanica Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 12.00; por. 6/6; ‑ / ‑)

Moderátorka: „Na Slovensku sa od pondelka začína Týždeň vedy a techniky. Podujatie má zábavnou formou zvýšiť všeobecný záujem a osloviť najmä mladých ľudí, aby sa vydali na vedeckú dráhu. V Trnave pripravili netradičný Deň otvorených dverí na archeologickom výskume. Vedúci výskumu Erik Hrnčiarik priblíži v utorok najnovšie objavy z lokality niekdajšej Dolnej brány hradieb, kde necelý meter pod povrchom našli kamennú cestu."

Erik Hrnčiarik: „Toto je tzv. prvá fáza, kde sa posnažíme nájsť obrysy, kadiaľ Dolná brána prebieha. Potom bude na úlohe architektov, pripraviť nejakú prezentáciu. Aby si ľudia, ktorí denno‑denne prechádzajú uvedomili, že tu sa vstupovalo do stredovekého mesta."

Moderátorka: „V Bratislave bude možné vedu objavovať cez pokusy a hry v novom zážitkovom centre Aurelium, otvoria ho v pondelok. Riaditeľka Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky Andrea Putalová."

Andrea Putalová, riaditeľka Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky: „Doteraz nám bežalo v pilotnej prevádzke, pretože sme si potrebovali odskúšať, ako nám jednotlivé exponáty fungujú, chodili tam školy, teraz to už bude oficiálne otvorené pre verejnosť.

 

 Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

Kľúčové slová:
popularizácia vedy a techniky

Odbory vedy a techniky:
Iné

Trinásty ročník TVT bol slávnostné otvorený
Tretí ročník interaktívnej výstavy Veda netradične
Na TVT 2016 v utorok bude dominovať chémia!

Tlač