Na Slovensku sa začal Týždeň vedy a techniky

08. 11. 2016

V pondelok, 7. 11. 2016, sa začal Týždeň vedy a techniky, ktorý ponúkne 400 podujatí po celom Slovensku. Majú popularizovať vedu a pritiahnuť mladých ľudí, aby sa vydali na vedeckú dráhu. Pri tejto príležitosti otvorili v Bratislave Zážitkové centrum vedy Aurelium, ktoré bude propagovať vedu hravou a zábavnou formou. Centrum vedy je rozdelené do šiestich zón, v ktorých je takmer sto exponátov. 

Rozhlasová stanica Slovensko_logo(7. 11. 2016; Rozhlasová stanica Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 12.00; por. 15/17; Martina Gapčová, Elena Koritšánska)

Elena Koritšánska, moderátorka: „Týždeň vedy a techniky, ktorý sa dnes začína ponúkne 400 podujatí po celom Slovensku. Majú popularizovať vedu a pritiahnuť mladých ľudí, aby sa vydali na vedeckú dráhu. Pri tejto príležitosti otvorili v Bratislave, zatiaľ u nás jediné Zážitkové centrum vedy Aurelium."

Martina Gapčová, redaktorka: „Bratislavské centrum má propagovať vedu hravou a zábavnou formou. Ľudia si v ňom môžu vyskúšať rozličné fyzikálne javy v praxi na takmer stovke exponátov. Vedúci centra Martin Smeja."

Martin Smeja, vedúci Zážitkového centra vedy Aurelium: „Celé centrum vedy je rozdelené do takých šiestich zón. Je to napríklad optika alebo zvuk, prípadne chémia a matematika a podobne. Každá táto jedna oblasť obsahuje rôzne exponáty, ktoré si vlastne návštevníci môžu vyskúšať."

Martina Gapčová: „Zmerať si môžu napríklad tep prstom, pochopiť princíp odstredivej sily alebo zistiť aj potenciál kovov. Hovorí Radovan Činčura."

Radovan Činčura, ZCV Aurelium: „Funguje takým spôsobom, že po priložení rúk uzavriete obvod, vaším telom prejde elektrina, a ukáže vám v akej sile, podľa toho ako ste vy vodivý, alebo akého materiálu ste sa dotkli."

Martina Gapčová: „Na Slovensku ide zatiaľ o jediné podobné centrum. Otvorené bude tento týždeň do stredy, potom vždy od utorka do soboty. Podľa predsedu Slovenskej akadémie vied Pavla Šajgalíka, ide o jeden zo spôsobov, ako priblížiť vedu ľuďom."

Pavol Šajgalík, predseda SAV: „V Zürichu je taký park, tam vidíte ako tie deti začnú chápať ako tá príroda funguje. Vtedy vlastne je to nesmierne motivačné pre ne."

Martina Gapčová: „Dôležitá je aj podpora začínajúcich vedcov. Podľa ministra školstva Petra Plavčana, je to aj jeden z hlavných cieľov nášho predsedníctva v Rade Európskej únie. Ako dodal, okrem výskumných projektov, chcú pomôcť mladým vedcom aj pri bývaní."

Peter Plavčan, minister školstva: „V priebehu týždňa bude v Národnej rade zákon o Fonde na podporu vzdelávania, v rámci ktorého robíme novelu, aby sme mohli poskytovať úvery pre mladých vedcov, aby si mohli zabezpečiť bývanie a podobne. Z tohto pohľadu je naozaj vedecká kariéra momentálne ešte ťažká."

Martina Gapčová: „Tohtoročný Týždeň vedy a techniky ponúka okolo 400 podujatí po celom Slovensku. Vo štvrtok si počas Galavečera prevezmú ocenenia aj významné osobnosti našej vedy a techniky."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MB)

Kľúčové slová:
CVTI SR, výstavy, fyzikálne vedy, popularizácia vedy a techniky, technológie, veda

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Technické vedy

Tlač