Na TVT 2016 v utorok bude dominovať chémia!

01. 11. 2016

Utorok s chémiou sa uskutoční  8. 11. 2016 ako jedno z hlavných podujatí v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2016 v Centre vedecko-technických informácií SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave.  Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR Vás pozýva na toto podujatie. Jeho cieľom je priblížiť verejnosti, do akých oblastí každodenného života zasahuje chémia, čo niekedy ani netušíme.

chémia, ilustračný obrázokPodujatie bude rozdelené na dve samostatné prednášky. Pre stredoškolákov to bude prednáška dopoludnia  o 9.00 hod. a popoludní o 17.00 hod. to bude prednáška  pre širokú verejnosť.  Každá z nich sa bude venovať inej téme z oblasti chémie.

Chémia lásky

V predpoludňajšej prednáške pod názvom Chémia lásky sa bude docent Ing. Peter Szolcsányi, PhD., z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU venovať fenoménu lásky z pohľadu /bio/chemického procesu. Bude hovoriť o hormónoch, pachoch a neurotransmiteroch a vysvetlí podstatu toho, ako a prečo sa zaľúbime, čo nás drží spolu a prečo je rozchod takmer zakaždým nepríjemný. Popritom poukáže na azda najväčší mýtus v tejto oblasti a objasní, že nie srdce, ale mozog je ústredným orgánom lásky. Dozviete sa, že láska je unikátnym psychofyziologickým stavom organizmu a čo presne znamená, keď medzi dvomi ľuďmi jednoducho „zafunguje“ chémia v našom tele.

Symbióza chémie a umenia

V popoludňajšej prednáške pod názvom Symbióza chémie a umenia privítame dvoch hostí. Docentka Ing. Milena Reháková, PhD., z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU  a   docentka Danica Stojkovičová, akad. maliarka z Katedry reštaurovania VŠVU budú hovoriť o tom, ako dokážu vedci spolu s reštaurátormi chrániť naše kultúrne dedičstvo a aký je význam interdisciplinárneho prístupu pri jeho ochrane. Predstavia spôsob koordinovanej spolupráce profesií historik umenia – reštaurátor – prírodovedec, ktorí vzájomnou súčinnosťou dokážu aplikovať najnovšie poznatky zo svojich oblastí do ochrany objektov kultúrneho dedičstva. Ukážu, že pri reštaurovaní objektov nedochádza len k spoznaniu materiálového zloženia, stupňa poškodenia, či  degradačných procesov, ale častokrát aj k odhaleniu samotnej histórie skúmaného diela. Súčasťou prednášky budú ukážky a príklady spolupráce vedcov Slovenskej technickej univerzity s reštaurátormi Vysokej školy výtvarných umení, Slovenskej národnej galérie a Slovenského národného múzea.

Predpoludním, o 9.00 hod., bude prednáška pod názvom Chémia lásky určená organizovaným skupinám zo stredných škôl, ktoré sa môžu prihlasovať na email: ncpvat@cvtisr.sk. Popoludňajšia prednáška pod názvom Symbióza chémie a umenia je určená širokej verejnosti a uskutoční sa o 17.00 hod. Vstup na prednášku je voľný.

Viac informácií nájdete na www.tyzdenvedy.skwww.imbm.sk.

Poster Utorok s chémiou

Uverejnila: MI

Fotozdroj: Pixabay.com

Poster a text:kolektív NCPVaT

Kľúčové slová:
chemické vedy, popularizácia vedy a techniky

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač