Nová politika EÚ v oblasti kozmického priestoru

22. 11. 2016

Nová politika Európskej komisie v oblasti kozmického priestoru sa zameriava na zlepšenie každodenného života občanov a na posilnenie konkurencieschopnosti Európy.

SatelitEurópa ako celok členské štáty, Európska vesmírna agentúra, Európska organizácia pre využitie meteorologických satelitov (EUMETSAT) a EÚ je významným globálnym hráčom v oblasti kozmického priestoru. Ide o silný a konkurencieschopný priemysel, napríklad v oblasti satelitov, nosných rakiet a súvisiacich služieb/činností. Európsky kozmický priemysel zamestnáva viac než 230 000 pracovníkov a vytvára pridanú hodnotu odhadovanú na 46 až 54 miliárd EUR. Európa vyrába tretinu svetových satelitov. Vďaka prelomovým technológiám a prieskumným misiám dosiahla mnohé úspechy v kozmickom priestore.

Brusel 26. október 2016: Kozmické programy EÚ už poskytujú služby, z ktorých majú úžitok milióny ľudí. Európsky kozmický priemysel je silný a konkurencieschopný, vytvára pracovné miesta a obchodné príležitosti pre podnikateľov. Dnešný návrh novej politiky v oblasti kozmického priestoru posilní vytváranie nových služieb a podporí vedúce postavenie Európy v kozmickom priestore.

Kozmické programy EÚ už poskytujú služby, ktoré sú nevyhnutné pre každodenný život každého občana. Údaje z kozmického priestoru sú potrebné pri používaní mobilného telefónu, pri jazde autom s navigačným systémom, pri leteckej doprave alebo sledovaní satelitnej televízie. Zohrávajú rozhodujúcu úlohu aj pri ochrane kľúčových infraštruktúr, ako sú napríklad elektrárne, inteligentné siete alebo dokonca aj bankové transakcie. Údaje z kozmického priestoru pomáhajú pri riadení hraníc a záchrane života na mori. Zlepšujú našu reakciu na zemetrasenia, lesné požiare a záplavy. Umožňujú poľnohospodárom plánovať dopredu. Pomáhajú chrániť životné prostredie a monitorovať zmenu klímy.

Európska stratégia v oblasti kozmického priestoru reaguje na rastúcu globálnu konkurenciu, zvyšujúce sa zapojenie súkromného sektora a významné technologické zmeny. Komisia navrhuje celý rad opatrení s cieľom umožniť Európanom naplno využiť výhody, ktoré ponúka kozmický priestor, vytvoriť správny ekosystém pre rast začínajúcich podnikov pôsobiacich v oblasti kozmického priestoru, podporiť vedúce postavenie Európy v oblasti kozmického priestoru a zvýšiť jej podiel na svetových trhoch v tejto oblasti. 

  1. Čo najlepšie využívanie kozmického priestoru pre našu spoločnosť a hospodárstvo
  2. Podpora rozvoja konkurencieschopného a inovačného európskeho odvetvia kozmického priestoru
  3. Zachovanie strategickej autonómnosti Európy a posilnenie jej globálnej úlohy v oblasti kozmického priestoru

V rokoch 2014 – 2020 investuje EÚ 12 miliárd EUR do rozvoja vysokokvalitných kozmických projektov. Program Copernicus, popredný poskytovateľ údajov získaných pozorovaním Zeme na celom svete, už pomáha pri zachraňovaní života na mori, zlepšuje našu reakciu na prírodné katastrofy, ako sú napríklad zemetrasenia, lesné požiare alebo záplavy, a umožňuje poľnohospodárom lepšie riadiť pestovanie plodín. Program Galileo, vlastný európsky globálny navigačný satelitný systém bude autonómnym a prepojeným vozidlám, železniciam, letectvu a iným odvetviam už čoskoro poskytovať presnejšie a spoľahlivejšie informácie o polohe a čase. Európska geostacionárna navigačná prekrývacia služba (EGNOS) poskytuje navigačné služby na záchranu života používateľom leteckej, námornej a pozemnej dopravy na väčšine územia Európy.

Niekoľko inovačných začínajúcich podnikov už využíva satelitné údaje, napríklad s cieľom umožniť poľnohospodárom účinnejšie monitorovať polia (FieldSense, víťaz projektu Copernicus Masters v roku 2014), využívať lokalizačné údaje pre aplikácie v rámci internetu vecí (Geko navsat, víťaz ceny GSA v rokoch 2014 a 2015) alebo zabezpečiť námorné záchranné bezpilotné lietadlá (Sincratech, víťaz ceny Satnav v roku 2015). 

Celá informácia tu

Viac informácií:

Často kladené otázky

Ilustračné zábery

Zdroj: Press release

Uverejnila MI

Kľúčové slová:
tlačová správa

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač