Ocenenie práce slovenských vedcov

11. 11. 2016

Týždeň vedy a techniky na Slovensku vyvrcholil slávnostným podujatím, na ktorom si slovenskí vedci prevzali cz rúk ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Petra Plavčana ceny za vedu a techniku. Okrem jednotlivcov si ocenenia prevzali aj tri tímy. Hlavným cieľom podujatia bolo oceniť prácu slovenských vedcov za ich osobitný význam pre rozvoj spoločnosti. Okrem jednotlivcov si ocenenia prevzali aj tri tímy.

Rozhlasová stanica Slovensko_logo(10. 11. 2016; Rozhlasová stanica Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 22:00; por. 9/9; Kristína Puškelová, Katarína Ščepánová)

Katarína Ščepánová, moderátorka: „Jedenásť slovenských vedcov, jeden kolektív a tri tímy si dnes prevzali ceny za vedu a techniku z rúk ministra školstva Petra Plavčana. Ceny sa udeľovali v štyroch kategóriách. Hlavným cieľom podujatia bolo oceniť prácu slovenských vedcov za ich osobitný význam pre rozvoj spoločnosti. Podujatím vyvrcholil celoslovenský týždeň vedy a techniky."

Kristína Puškelová, redaktorka: „Jednou z troch ocenených osobností vedy a techniky je aj odborník v oblasti fyzikálnej chémie Marián Valko z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. Posledných pätnásť rokov zasvätil výskumu retoxne aktívnych kovov v neurologických ochoreniach."

Marián Valko, ocenený: „Každá choroba má multifaktoriálny charakter, či už rakovina, kardiovaskulárne ochorenia alebo neurologické ochorenia. Jedna z foriem prejavu týchto chorôb je aj výskyt voľných kovov v živých systémoch, no a v podstate tieto liečivé by mohli pomáhať potláčať ten fenomén oxidačného stresu v živých systémoch."

Kristína Puškelová: „Oceňovalo sa aj za celoživotné zásluhy. Karol Pieta z Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied v Nitre svojimi objavmi prispel k lepšiemu poznaniu našich dejín. Napríklad skúmal osídľovanie v dobe laténskej a rímskej na Liptovskej Sielnici, Liptovskej Mare či pomohol objaviť kniežaťu hrobku v Matejovciach pri Poprade."

Karol Pieta, ocenený: „Práve kvôli tej šťastnej náhode veľmi dokonalého zachovania tej hroby sa darí vlastne rozpoznať celý životopis toho zomrelého a celé prírodné životné prostredie, ktoré v tej dobe asi pred tisíc šesťsto rokmi tu panovalo."

Kristína Puškelová: „Okrem jednotlivcov si ocenenia prevzali aj tri tímy. Medzi nimi napríklad odbor inžinierskych konštrukcií a dopravných stavieb Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach za vývoj nosných systémov schopných odolávať účinkom mimoriadneho zaťaženia, ako sú vietor či zemetrasenie."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MB)

Kľúčové slová:
súťaže, osobnosti vedy, veda, výskum

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy , Technické vedy

Tlač