Ocenenie Vyslanec dobrej vôle

24. 11. 2016

Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák udelil ocenenia Vyslanec dobrej vôle úspešným Slovenkám a Slovákom, ktorí pôsobia v zahraničí a svojou prácou šíria dobré meno našej krajiny. Cieľom ocenenia je, aby úspešným rodákom bolo prejavené uznanie aj doma. Medzi laureátmi je umelkyňa Maja Poláčková, ktorá pochádza z Trnavy a žije a pôsobí v Belgicku, ale aj Petra Hamerlík, mladá vedkyňa pôsobiaca v Dánsku, ktorá dosiahla významné úspechy v oblasti výskumu a liečby nádorov mozgu.

Televízna stanica TA 3_logo(23. 11. 2016; Televízna stanica TA 3; Správy; 10.30; por. 11/11; Simona Frantová, Katrin Lengyelová)

Katrin Lengyelová, moderátorka: „Vďaka svojmu talentu, pracovitosti, ale aj istej dávke obety žnú úspechy za hranicami rodnej krajiny. Slovensko o nich však napriek tomu nevie. Práve preto si takéto osobnosti uctil už po piatykrát minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák. Slávnostné podujatie bolo zároveň spomienkou na 95. nedožité narodeniny Alexandra Dubčeka."

Simona Frantová, reportérka TA 3: „Hoci v zahraničí sú uznávaní a obdivovaní, doma ich meno mnohí ani len nepoznajú, práve preto sa takýmto osobnostiam rozhodol minister Miroslav Lajčák udeliť ocenenie vyslanec dobrej vôle."

Miroslav Lajčák, minister zahraničných vecí: „Cieľom je naozaj aby aj Slovensko o nich vedelo, aby sme im to uznanie prejavili aj doma, aby sme popreli to známe príslovie, že nikto nie je doma prorokom a zároveň aby slúžili ako inšpirácia."

Simona Frantová: „Ako 19-ročná opustila rodnú Trnavu aj umelkyňa žijúca v Belgicku Maja Poláčková."

Maja Poláčková, laureátka: „Bolo potrebné po príchode, keď človek videl, že to je trošku iné, bolo potrebné hľadať a nájsť tú ľudskosť, nájsť tie spoločné body, kedy, jak sa hovorí vibrácia, a ja som ho našla hľadaním v umení."

Simona Frantová: „Ocenenie si odniesla aj mladá vedkyňa pôsobiaca v Dánsku Petra Hamerlík, významné úspechy dosiahla v oblasti výskumu a liečby nádorov mozgu."

Petra Hamerlík, laureátka: „Pre každého Slováka, ktorý opustí krajinu a vlastne do istej miery sa obetuje pre tú prácu, je takým pocitom zadosťučinenia, že vlastne naši krajania si cenia to, čo robíme, ako reprezentujeme."

Simona Frantová: „Tohtoročné oceňovanie je zároveň spojené s politikom svetového rozmeru Alexandrom Dubčekom, ktorý by sa tento rok dožil 95. narodenín."

Pavol Dubček, syn A. Dubčeka: „Som veľmi rád, že aj otcove meno pomáha k zviditeľneniu Slovenska. Ja som veľmi rád, že máme vo svete ľudí, ktorí skutočne sú vo svojom obore, sú špičkou."

Simona Frantová: „V zahraničí pracuje množstvo Slovákov, ktorí by si takéto ocenenie bezpochyby zaslúžili a preto je podujatie zároveň poďakovaním tým, ktorí šíria dobré meno našej krajiny."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MB)

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač