Odborný seminár v Žiline Tvoja budúcnosť v strojárstve

24. 11. 2016

Na pôde Žilinskej univerzity (ŽU) v Žiline, v aule DATALAN, konal sa dňa 15. novembra 2016 odborný seminár na tému Tvoja budúcnosť v strojárstve. Iniciátorom seminára a partnerom podujatia bola spoločnosť KINEX BEARINGS, a. s., ktorá si v tomto roku pripomína 110. výročie založenia. Odborným garantom podujatia bola Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity v spolupráci so školami zo Žilinského samosprávneho kraja.

Ing. Róbert Szabó, PhD., zástupca Ministerstva škostva, vedy, výskumu a športu SR Záštitu nad podujatím prevzal minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Odborný seminár otvoril zástupca ministerstva Ing. Róbert Szabó, PhD., riaditeľ odboru implementácie štátnej politiky, európskych a medzinárodných iniciatív výskumu a vývoja sekcie vedy a techniky MŠVVaŠ SR. V ústrednom programe i v panelovej diskusii ďalej, okrem iných, vystúpili: Ing. Jaroslav Holeček, PhD., výkonný viceprezident Zväzu automobilového priemyslu, prof. Dr. Ing. Milan Sága, dekan Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity a Ing. Igor Kováč, PhD., generálny riaditeľ KINEX BEARINGS, a. s., ako aj viacerí riaditelia stredných všeobecných a odborných strojárskych škôl v regióne.

Odborný seminár bol určený študentom stredných a vysokých škôl s cieľom podporiť ich záujem o výber štúdia strojárskeho zamerania a poukázať na dôležitosť strojárstva v Slovenskej republike. Účastníci sa v rámci podujatia mali možnosť oboznámiť s ukážkami inovácií v strojárstve, úspechmi a možnosťami pracovného uplatnenia vo vybranom podnikateľskom prostredí.

Do programu duálneho vzdelávania v Žilinskom samosprávnom kraji v školskom roku 2016/2017 vstúpili školy:  Stredná odborná škola technická v Čadci,  Stredná odborná  škola strojnícka v Kysuckom Novom Meste a Stredná odborná škola strojnícka v Považskej Bystrici. Spoločnosť KINEX je aktívnym partnerom regionálneho školstva. Kladie dôraz na odbornosť a vzdelávanie mladých ľudí.

Odborný seminár v Žiline Tvoja budúcnosť v strojárstve

Strojárenská výroba má v Bytči na Považí má viac ako 110-ročnú históriu. V roku 1893 bola vyrobená prvá priemerka na drevo. História značky sa začala písať v roku 1906, kedy bola do registra zapísaná spoločnosť Považský kovopriemysel. Spoločnosť prešla zložitým vývojom a pod dnešným menom KINEX bola zaregistrovaná v roku 1960.

Slovenské strojárske výrobky sa predávajú po celom svete. Už povojnová výroba valivých ložísk sa orientovala na export. „Darí sa nám nielen na európskom, ale aj ázijskom trhu. Teší nás, že po určitej odmlke sa znova hýbe i predaj na americkom kontinente,“ povedal Ing. Igor Kováč, PhD., generálny riaditeľ  KINEX BEARINGS, a. s., ktorá je  pokračovateľom 110-ročnej tradície tejto výnimočnej značky. „V niektorých kategóriách výrobkov predstavujeme svetovú špičku. Ložiská z KINEXu sú najpoužívanejšími v nákladných vagónoch v Európe. Dalo by sa povedať, že pomáhame hýbať Európu,“ opisuje súčasnosť Igor Kováč.

Zľava: Ing. Jaroslav Holeček, PhD., Ing. Róbert Szabó, PhD., Ing. Igor Kováč, PhD.

Počas historického vývoja sa štruktúra výrobného programu postupne menila. Na začiatku 90. rokov prešli výrobné závody transformáciou. Od roku 2000 sa k spoločnosti KINEX Bytča pričlenila spoločnosť ZVL Skalica. V roku 2008 bola do Bytče presunutá výroba leteckých ložísk zo závodu v Skalici a výroba v tamojšom závode bola ukončená.  V súčasnosti patria oba ložiskové výrobné závody v Bytči a Kysuckom Novom Meste  v rámci skupiny KINEX do spoločnosti KINEX BEARINGS, a. s.

KINEX BEARINGS patrí medzi významných dodávateľov valivých ložísk pre rôzne segmenty priemyslu. Je súčasťou silnej európskej priemyselnej skupiny HTC Holding, a. s., a v súčasnosti dodáva svoje produkty do viac ako 80 krajín sveta. Je na prvom mieste medzi dodávateľmi špeciálnych ložísk pre textilný priemysel a zároveň európskym lídrom vo výrobe valčekových ložísk pre koľajové vozidlá. Skupina KINEX patrí tiež k významným európskym dodávateľom špeciálnych ložísk pre čerpadlá spaľovacích motorov.

Odborný seminár v Žiline Tvoja budúcnosť v strojárstve

Okrem ložísk je aj značkou meracích nástrojov. Oficiálna výroba meradiel KINEX začala v roku 1954 a vydržala až do dnešných dní.  Špecializáciou KINEX sú presné dielenské a kontrolné meradlá pre priemyselné využitie, zvlášť pre automobilový priemysel a presné strojárstvo. Prebiehajúci vývoj sa sústreďuje najmä na digitálne meradlá, bezdrôtový prenos dát, vlastný vývoj uhlových meradiel a malých meradiel z titan-karbonových materiálov.

Generálny riaditeľ KINEX BEARINGS, a. s., Ing. Igor Kováč, PhD., zdôraznil, že „nie v každom regióne na Slovensku sa podarilo udržať tradíciu strojárstva. Sme radi, že na Považí sú strojárske fabriky stále v dobrej kondícii. Samozrejme, pre budúcnosť bude dôležité udržať konkurencieschopnosť, potrebnú mieru inovácie, investície do vývoja nových produktov. Samostatnou kapitolou  sú kvalitní ľudia, či už zruční odborníci aj nové mladé talenty.“ 

Z podkladov spracovala: PhDr. Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj a fotozdroj: KINEX BEARINGS, a. s.

Kľúčové slová:
semináre, strojárstvo , vysoké školy, vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

<< < | 1 | 2 | > >>
Tlač