Priemyselné odvetvia potrebujú výskum

29. 11. 2016

logo SAVSlovenské firmy investujú každoročne vlastné prostriedky do výskumu a vývoja, aby zvýšili svoju konkurencieschopnosť v Európe, ale aj vo svete. V dobe rýchlo sa meniacich moderných technológií a inovácií im však vlastné investície nestačia. Predstavitelia priemyslu iniciovali stretnutia s predstaviteľmi Slovenskej akadémie vied, aby sa dohodli na možnostiach využitia výskumného potenciálu akadémie v priemyselnom prostredí. Nastavený legislatívny rámec dnes firmám nedovoľuje naplno využiť výskum SAV.

„Slovenská akadémia vied pracuje v legislatívnom prostredí, kedy sme štátna rozpočtová organizácia. Je to zo svojej podstaty inštitúcia, ktorá nie je určená na podnikanie, nerobí zmluvy o dodaní služieb pre priemysel, resp. hospodársku sféru. Rozpočtová organizácia má žiť zo štátneho rozpočtu, a to by mala byť jej podstata existencie. V súčasnosti je na rokovaní vlády (rokovanie je prerušené) návrh zákona, ktorý má šancu urobiť zo SAV ako štátnej inštitúcie inštitúciu verejno-výskumnú a otvorí ju tak viac pre potreby krajiny. Aj v Rakúsku, v Česku, v Maďarsku či v Poľsku inštitúcie podobného typu takto pracujú,“ povedal predseda Slovenskej akadémie vied Pavol Šajgalík.

Slovensku sa v uplynulom programovacom období podarilo čerpať viac ako 1,2 miliardy eur v rámci Operačného programu výskum a vývoj. Vznikli tak výskumné pracoviská, ktoré sú vybavené špičkovými technológiami. Mnohé sú situované priamo vo firmách, kde sa zaoberajú aplikovaným výskumom pre potreby danej spoločnosti. Na druhej strane je legislatívne zakotvené v Operačnom programe výskum a vývoj, že na infraštruktúre získanej zo štrukturálnych fondov nie je možné generovať zisk a dokonca aj hradenie prevádzkových nákladov treťou stranou je otázne.

Informácie nám poskytol PhDr. Stanislav Ščepán, vedúci referátu pre komunikáciu a médiá SAV.

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
veda, výskum, tlačová správa

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač