Projekt Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka uspel v grantovej výzve EK

28. 11. 2016

Slovenskí vedci uspeli vo výzve Teaming rámcového programu Európskej únie na podporu výskumu a inovácií Horizont 2020. Medzi trinásť najlepších projektov sa dostali tímy z Trenčianskej univerzity, Trenčianska univerzita sa dostala na siedme miesto a dostala dotáciu 15 miliónov eur z Bruselu.

logo Rozhlasová stanica Lumen(26. 11. 2016; Rozhlasová stanica Lumen; Infolumen; 17:30; por. 6/24; Pavol Hudák, Lucia Pálešová)

Lucia Pálešová, moderátorka: „Projekt Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka uspel v grantovej výzve Európskej komisie. Z vyše 150 prihlásených projektov skončil na siedmom mieste. Vďaka tomu univerzita získa 15-miliónov grant. Výber projektov hodnotili nezávislí experti a najlepšie z nich sa v druhej fáze mohli uchádzať o príspevok na prevádzku centier excelentnosti na 5 až 7 rokov. Ten z dôvodu obmedzeného rozpočtu výzvy získa len prvá desiatka. Tesne za ňou však skončili ďalšie dva slovenské projekty, ktoré minister školstva rozhodol podporiť cez iný operačný program Európskej únie. Téme sa venuje redaktor Pavol Hudák."

Pavol Hudák, redaktor: „Zo 150 projektov v grantovej výzve Teaming Európskej komisie sa na siedme miesto dostal vedecký tím z Trenčianskej univerzity s projektom vybudovania výskumného centra pre funkčné a povrchovo upravované sklá s názvom FunGlass. Pokračuje rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik."

Jozef Habánik, rektor Trenčianskej univerzity: „Na našej pôde akademickej vznikne toto špičkové výskumné centrum. Budeme koordinovať medzinárodne významné univerzity, ktorých výsledky vo vede sú nespochybniteľné celosvetovo. Vytvoríme špičkové kvalitné tímy, vedecké pracoviská, spoločné programy."

Pavol Hudák: „Grantová výzva Teaming podporí 10 najlepších projektov. Tesne za prvou desiatkou sa umiestnili ďalšie dva slovenské projekty, ktoré chce minister školstva Peter Plavčan podporiť vďaka operačnému programu Európskej únie."

Peter Plavčan (nom. SNS), minister školstva: „Náročné hodnotenie, ktorým prešli aj tieto dva projekty, je pre nás veľkou zárukou toho, že plánované ciele, ktoré v týchto projektoch boli naplánované, budú aj splnené."

Pavol Hudák: „Za prvou desiatkou skončil projekt Národného lesníckeho centra vo Zvolene, ktoré chce vybudovať centrum integrujúce výskum, vývoj a inovačný potenciál lesníckeho priemyslu. Druhý je projekt Slovenskej akadémie vied. Hovorí jej predseda Pavol Šajgalík."

Pavol Šajgalík, predseda Slovenskej akadémie vied: „Vytvoriť jedno pracovisko, ktoré sa naozaj bude venovať tomu základnému výskumu na hranici poznania v spoluprácou s Univerzitou Helsinki a na druhej strane aby sme vytvorili konečne zmysluplný systém, lebo na to, aby ste poznatky vedeli transformovať do praxe, to nestačí, že na niečo prídete, musíte toho výskumníka podchytiť a dať mu celý servis."

Pavol Hudák: „Ministerstvo by mala vďaka operačným fondom Európskej únie Inovácia a výskum rozdeliť medzi tieto tri projekty 50 miliónov eur."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

 

Kľúčové slová:
projekty

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač