SECID 2016 – Spreading Excellence and Crossing the Innovation Divide Conference

21. 11. 2016

baner konferencie SECID 2016Dňa 23. novembra 2016 sa v rámci slovenského predsedníctva v Rade EÚ bude konať  Spreading Excellence and Crossing the Innovation Divide Conference, jediná konferencia oblasti výskumu a inovácií, ktorá sa neuskutoční na Slovensku, ale v Bruseli.

Hlavným cieľom podujatia Spreading Excellence and Crossing the Innovation Divide Conference je vytvoriť priestor pre diskusiu o dôležitosti excelentnej vedy v európskom výskumnom priestore, ale aj o príležitostiach a výzvach týkajúcich sa Horizontu 2020, EŠIF a iných národných a medzinárodných programov.

40 európskych odborníkov bude diskutovať v troch plenárnych a troch paralelných sekciách. Konferenciu otvorí minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan a člen Európskej komisie zodpovedný za výskum, vedu a inovácie Carlos Moedas.

Konferencia bude zároveň slúžiť ako fórum pre hodnotenie dosiahnutých výsledkov v Teamingu, Twinningu a ERA Chair, a to so zámerom poukázať na hlavné dôvody existujúcich disparít. V neposlednom rade poskytne toto podujatie priestor pre vytvorenie nových potenciálnych partnerstiev do budúcnosti. Významným výstupom konferencie by mali byť odporúčania a návrhy ako zvýšiť inovačný potenciál v krajinách s nízkou úrovňou výstupov v oblasti vedy a inovácií. Výstupy z konferencie budú použité pri strednodobom hodnotení Horizontu 2020, ako aj pri príprave nového rámcového programu pre výskum a inovácie.

Počas konferencie bude oficiálne zverejnených 10 projektov, ktoré uspeli vo výzve Teaming. Ich koordinátori sa osobne zúčastnia na tejto ceremónii.

Viac informácií o konferencii na www.secid2016.eu. Najnovšie správy na Facebook, LinkedIn a Twitter.

Zdroj: SLORD

Stránka konferencie

Uverejnila MI

Kľúčové slová:
konferencie

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač