Slávnostne vyhlásenie výsledkov výtvarnej súťaže TVT 2016

10. 11. 2016

Ilustračné foto z výtvarnej súťaže za rok 2016

Tradičnou súčasťou Týždňa vedy a techniky na Slovensku  je aj Výtvarná súťaž. V roku 2016 sa uskutočnil už jej 11. ročník. Témou tohtoročnej súťaže bol Stroj času. V rámci tejto témy žiaci výtvarne zobrazili svoje predstavy o stroji času a svoje predstavy súvisiace so zmenou vedy a techniky v čase a priestore. Na stvárnenie tejto predstavy mohli  použiť rôzne výtvarné techniky.
Výtvarná súťaž je určená žiakom základných škôl, žiakom osemročných gymnázií a žiakom základných umeleckých škôl v Slovenskej republike vo veku od 11 do 16 rokov. Hlavným cieľom výtvarnej súťaže je zvýšiť záujem žiakov o vedu a techniku, vedecké bádanie a popularizáciu vedy a techniky na Slovensku.
Súťažné výtvarné práce hodnotila odborná komisia, ktorá pozostávala zo zástupcov vyhlasovateľa výtvarnej súťaže Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu  SR, spoluorganizátora súťaže Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri  CVTI SR a zástupcov partnerov výtvarnej súťaže. Hodnotiaca komisia mala tento rok  skutočne ťažkú úlohu, keďže do výtvarnej súťaže sa prihlásilo rekordných 736 prác.
Vecné ceny a diplomy boli víťazom výtvarnej súťaže odovzdané 10. 11. 2016 na slávnostnom vyhlásení výsledkov výtvarnej súťaže počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2016. Ceny odovzdali zástupca MŠVVaŠ SR a sponzor súťaže  Slovenské elektrárne, a. s., ktoré zároveń venovali aj hodnotné ceny do súťaže. Kultúrny program zabezpečila hudobná kapela Dyin'Breed.

Výsledné poradie výherných prác:

v I. kategórii: žiaci vo veku od 11 do 13 rokov

Zľava: E. Stašková (v zastúpení), J. Ličková, S. Sokolová

3. miesto: Ema Stašková, ZŠ, Krymská 5, Michalovce
Názov práce:  Môj Mozog – stroj času
Žiačka si v práci predstavila možnosť ovládnutia času rozumom.

2. miesto: Johana Ličková, ZUŠ Jána Cikkera, Štefánikovo nábrežie 6, Banská Bystrica
Názov práce: Stroj času

1. miesto: Sára Sokolová, ZŠ, Za vodou 14, Stará Ľubovňa
Názov práce: Vývoj telefónu

 Žiačka kombináciou grafických techník vyjadrila svoj pohľad na vývoj telefónu od 19. storočia po súčasnosť.

Vývoj telefónu - 1. miesto v súťaži, Sára Sokolováv II. kategórii: žiaci a študenti vo veku od 14 do 16 rokov

Zľava: L. Belvončíková, Ch. Podmanický, A. Špaček

3. miesto: Laura Belvončíková, Gymnázium Andreja Sládkoviča, Komenského 18, Banská Bystrica
Názov práce: Vitaj budúcnosť – stroj času
Študentka znázornila v práci novú realitu medzi ľuďmi a robotmi androidmi.

2. miesto: Christian Podmanický, ZŠ v Lozorne, Staničná 631, Lozorno
Názov práce:  Stroj času – minulosť, prítomnosť, budúcnosť
Študent vyjadruje fantáziou predstavu technickej histórie automobilizmu a stavebníctva.

1. miesto: Adrián Špaček, CZUŠ sv. Gorazda, M.A Beňovského 45, Vrbové
Názov práce: Výskumný ústav času

Výskumný ústav času - 1. miesto v súťaži, A. Špaček

 Víťazom blahoželáme.

 

Zdroj: NCP VAT
Viac informácii nájdete na portáli Týždeň vedy a techniky 2016

Foto: M. Zelenák, NCP VaT pri CVTI SR
Spracovala: M. Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR
 

Kľúčové slová:
popularizácia vedy a techniky

Odbory vedy a techniky:
Iné

Trinásty ročník TVT bol slávnostné otvorený
Na TVT 2016 v utorok bude dominovať chémia!
Fotografická súťaž TVT 2016 – slávnostné vyhlásenie výsledkov
Tretí ročník interaktívnej výstavy Veda netradične

Tlač