Štát aj samospráva by mali podporovať rozvoj výskumu a vývoja

15. 11. 2016

Zväz automobilového priemyslu, ktorý presadzuje využitie územia na severozápade Bratislavy na výstavbu dodávateľského a vedecko-technického parku, je presvedčený o tom, že štát aj samospráva by mali podporovať rozvoj výskumu a vývoja v automobilovom priemysle.

Rozhlasová stanica Lumen_logo(11. 11. 2016; Rozhlasová stanica Lumen; Infolumen; 18:30; por. 8/23; Monika Majerová)

Monika Majerová, moderátorka: „Štát aj samospráva by mali podporovať rozvoj výskumu a vývoja v automobilovom priemysle. Presvedčený je o tom Zväz automobilového priemyslu, ktorý presadzuje využitie územia na severozápade Bratislavy na výstavbu dodávateľského a vedecko-technického parku. Plány investora však stoja na magistráte hlavného mesta, ktorý musí zmeny zapracovať do územného plánu. Viceprezident zväzu Jaroslav Holeček."

Jaroslav Holeček, viceprezident Zväzu automobilového priemyslu: „Je úplne normálne, že štát pomáha budovať priemyselno-vedecké parky a práve toto územie je predurčené na to, aby sme tam vybudovali určitý priemyselno-vedecký park, to znamená okrem toho, že tam vytvoríme priestory pre subdodávateľov automobilového priemyslu, aby sme tam vytvorili aj priestory pre taký malý vedecký park, ktorý by práve napomáhal rozvoju toho automobilového priemyslu, aby sme tam doviezli možno niektorú z katedier alebo ústavov Slovenskej technickej univerzity v oblasti strojárskej a elektrotechnickej výroby."

Monika Majerová: „Jedna zo súkromných spoločností vlastní zhruba 300 hektárov pozemkov v bratislavskej Záhorskej Bystrici a Devínskej Novej Vsi. V prvej etape plánuje vytvoriť na ploche 70 hektárov dodávateľský park susediaci s nemeckou automobilkou. Od roku 2012 má navyše pripravený projekt vedecko-technického parku. K nemu nedávno získala kladné stanovisko magistrátu."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MB)

Kľúčové slová:
vedecké parky

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač