Štát aj samospráva by mali podporovať rozvoj výskumu a vývoja

15. 11. 2016

This article is available only in Slovak language.
The original article can be found on following link:

Štát aj samospráva by mali podporovať rozvoj výskumu a vývoja

Translate Slovak language version of this article to English by Google translate

Keywords:


Areas:
Technical Sciences

Print