Stratégia EÚ pre dunajský región – 5. výročné fórum

04. 11. 2016

Štáty, ktoré spája rieka Dunaj, chcú podporiť mladých vedcov, aby neodchádzali za lepšími podmienkami do zahraničia. Na výročnom fóre Stratégie Európskej únie pre dunajský región sa na tom zhodli ministri a ďalší zástupcovia zo štrnástich krajín. Dôležité je podľa nich vytvoriť vedcom primerané podmienky na výskum, aj súkromný život. Vzniknúť by mala viac medzinárodných projektov, cez ktoré získajú vedci peniaze na svoju prácu. Prinášame tlačovú správu.

logo podujatia

V rámci 5. výročného fóra Stratégie EÚ pre dunajský región sa 3. 11. 2016 uskutočnilo spoločné rokovanie ministrov a ich zástupcov zodpovedných za výskum a inovácie, za účasti Európskej komisie, ktorí diskutovali o tom, ako koordinovať investičné aktivity v oblasti výskumu a ako zabrániť „úniku mozgov“ z regiónu.

 Únik talentovaných, najmä mladých  výskumníkov je spoločným problémom vo väčšine krajín dunajského regiónu.  V snahe zabrániť tomuto trendu je potrebné podporovať investície do ľudského potenciálu   a vytvoriť primerané podmienky, ktoré  umožnia výskumníkom  rozvinúť dlhodobú vedeckú kariéru a zabezpečia im optimálnu rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Peter Plavčan  spolu so zástupcami príslušných rezortov zo 14 krajín (deviatich členských štátov EÚ, päť krajín mimo EÚ), ktoré sú zapojené do Dunajskej stratégie, a podpredsedom Európskej komisie zodpovedným za energetickú úniu, Marošom Šefčovičom,  zhodnotil aktivity  v  oblasti  výskumu a inovácií v podunajskej oblasti a načrtol   ich ďalšie smerovanie. Ministri rokovali o spoločnom financovaní výskumných a inovačných aktivít,  transfere technológií, budovaní kapacít a vytváraní opatrení, ktoré majú zabrániť odchodu kvalifikovaných výskumníkov do iných krajín. Venovali sa tiež možnostiam zlepšenia riadenia  Dunajskej stratégie a spolupráci v oblasti   inteligentnej   špecializácie.

Ministri a ich zástupcovia vyjadrili podporu   Dunajskej sieti pre koordináciu financovania výskumných aktivít, ktorú založili  zástupcovia krajín  Dunajskej stratégie v máji 2016.  Hlavným cieľom tejto platformy je koordinácia a synchronizácia aktivít  v oblasti výskumu  a inovácii v dunajskej oblasti, a to  na  národnej, regionálnej a  medzinárodnej úrovni.  Na stretnutí bolo vyjadrené presvedčenie, že všetky krajiny dunajského regiónu sa do tohto mechanizmu zapoja.  Účastníci stretnutia podporili vytvorenie takýchto sietí, avšak zdôraznili,  že ich fungovanie a udržateľnosť bude závisieť od politickej podpory a aktívneho zapojenia  sa príslušných inštitúcií  jednotlivých štátov.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu  Peter Plavčan na tlačovom brífingu po ukončení rokovania zdôraznil: „Únik talentovaných, najmä mladých  výskumníkov je spoločným problémom vo väčšine krajín dunajského regiónu.  V snahe zabrániť tomuto trendu je potrebné podporovať investície do ľudského potenciálu   a vytvoriť primerané podmienky, ktoré  umožnia výskumníkom  rozvinúť dlhodobú vedeckú kariéru a zabezpečia im optimálnu rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom".

Jedným z príkladov úspešnej spolupráce krajín dunajského regiónu je  projekt Danube - INCO.NET  financovaný zo zdrojov Rámcového programu EÚ. Na tomto projekte spolupracuje 70 univerzít a stovky výskumných inštitúcií z dunajského regiónu. Jeho hlavným cieľom je spájať výskumníkov z celého regiónu a poskytovať im informácie o možnostiach financovania.

Ďalším príkladom je projekt DREAM, ktorý sa venuje problematike hydrodynamiky a ekológie rieky Dunaj, ako aj zlepšovaniu  podmienok pre riečnu dopravu.

Zdroje:

Portál Predsedníctva SR v Rade EÚ

logo

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
inovácie, výskum

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlačová beseda – agenda pre dunajský región

Tlač