Tlačová beseda – agenda pre dunajský región

04. 11. 2016

Tlačový brífing ministra školstva Petra Plavčana po stretnutí ministrov zodpovedných za výskum a inovácie v rámci prvého dňa Fóra stratégie Európskej únie pre dunajský región.

logo Televíznej stanice TA 3(03. 11. 2016; Televízna stanica TA 3; Tlačová beseda; 11.30; por. 1/1; ‑  Norbert Dolinský)

Norbert Dolinský, moderátor: „Teraz si naživo pozrite tlačový brífing ministra školstva Petra Plavčana po stretnutí ministrov zodpovedných za výskum a inovácie v rámci prvého dňa Fóra stratégie Európskej únie pre dunajský región."

Hovorkyňa: „Dobrý deň dámy a páni, vítam vás na tlačovom brífingu, ktorý sa koná po stretnutí ministrov a zástupcov dunajského regiónu zodpovedných za výskum a inovácie. Stretnutie viedol minister školstva, vedy, výskumu a športu pán Peter Plavčan, ktorému odovzdávam slovo a poprosím ho o krátke vyhlásenie."

Peter Plavčan, minister školstva: „Vážené dámy, vážení páni, Bratislava dnes privítala účastníkov piateho výročného Fóra stratégie Európskej únie pre dunajský región. Na tomto stretnutí sa zúčastnili zástupcovia štrnástich štátov podunajského regiónu. A kedže Slovenská republika je súčasne aj predsedajúcim štátom Dunajskej stratégie, tak takisto aj spoluorganizátorom je Európska komisia, tak som veľmi rád a oceňujem osobnú návštevu a účasť, aktívnu účasť pána eurokomisára, podpredsedu Európskej únie, pána Maroša Šefčoviča na tomto rokovaní.

Dnešné výročné fórum bolo zamerané na hlavnú tému, ktorou boli výskum a inovácie a postavenie mladých vedcov v súčasnom výskumnom svete. Počas dnešného dopoludnia sme rokovali o hlavných témach, ktorými bola podpora výskumu a vývoja v dunajskom regióne, ďalej sme hovorili o spoločnom financovaní výskumných a inovačných aktivít a takisto aj o transfere technológií a spolupráci v oblasti inteligentnej špecializácie. Jednou z dôležitých tém bola aj téma podpory ľudského kapitálu, to znamená podpora mladých vedcov v nadväznosti na iniciatívu Slovenskej republiky a jednou z hlavných tém podpora talentu a podpora talentu vo vede, ktorú má Slovenská republika aj v rámci predsedníctva v Rade Európskej únie. A preto aj v rámci dunajskej stratégie sme hovorili aj o podpore mladých vedcov v rámci jednotlivých projektov a výziev, ktoré budú predkladané v rámci dunajskej stratégie, teda štrnástich štátov, ktoré sa podieľajú v tomto projekte. Rokovanie bolo ukončené prijatím spoločného dokumentu, v ktorom boli vyjadrené základné tézy, ktoré sa týkajú podpory výskumu a vývoja a spoločných aktivít v dunajskom regióne. Ďakujem za pozornosť."

Hovorkyňa: „Ďakujem pánu ministrovi za jeho vyjadrenie. Teraz nastáva priestor pre novinárske otázky. V tejto súvislosti vás chcem poprosiť, aby ste zamerali svoje otázky, ktoré súvisia s témou rokovania, čiže na rokovaní sa hovorilo napríklad o výskume, o vývoji inovácií, o ľudskom potenciáli. A potom otázky, ktoré sa týkajú Dunajskej stratégie budú potom predložené neskôr, po zasadnutí."

Daniel Horňák, TA 3: „Mňa by zaujímalo, či by ste mohli priblížiť konkrétne projekty, ako si predstavujete, že by mali byť podporovaní mladí vedci v rámci tých štrnástich krajín. Nejaké podrobnosti. Ešte druhá ešte vec, keďže ide o piaty ročník, či by ste vedeli povedať, z tých predchádzajúcich rokov, čo sa podarilo dosiahnuť v rámci tej Dunajskej stratégie, konkrétne projekty alebo výsledky, ktoré už teda sú aj hmatateľné."

Peter Plavčan: „Určite by som mohol hovoriť pomerne dlho, pretože ide o veľa projektov. Dotknem sa napríklad projektu, ktorý sa týka Slovenskej republiky a išlo napríklad o projekt, ktorým implementujeme, pretože je to aktuálna téma v Slovenskej republike, implementujeme skúsenosti z Nemecka, z Rakúska v oblasti odborného vzdelávania a prípravy a pokiaľ ide o duálne vzdelávanie. To znamená, toto je konkrétny výsledok, že sa nám darí ešte aj v spolupráci s kofinancovaním programu Erasmus plus, napomáhať rozvoju slovenskej výchovy a vzdelávaniu v oblasti odborného vzdelávania a prípravy.

A tak isto, pokiaľ ide o konkrétne výsledky, tak v máji v Nemecku vznikla dunajská sieť pre koordináciu financovania jednotlivých aktivít a napríklad už v rámci tejto koordinácie združovania finančných prostriedkov došlo k výzve, kde sa sústreďujú finančné prostriedky na mobilitné aktivity. Do tejto výzvy sa napríklad prihlásilo okrem Slovenskej republiky aj Rakúsko, Česká republika a Slovinsko. Takže je viacero konkrétnych projektov, ktoré napomáhajú združovaniu vedcov, mladých vedcov a pri riešení spoločných aktivít a akési aj kofinancovanie tohto výskumu naprieč, naprieč štátmi, ktoré sa zúčastňujú dunajskej stratégii."

Kristián Čekovský, RTVS: „Teda spomínali ste, hovorili ste o podpore mladých vedcov a talentov a mali by byť vypísané nejaké konkrétne výzvy. Môžem sa opýtať kedy a akým spôsobom by sa do nich mohli zapojiť mladí ľudia a mladí vedci?"

Peter Plavčan: „V Slovenskej republike uvažujeme o vypísaní výziev viacerými spôsobmi. Pokiaľ pôjde o konkrétne výzvy, ktoré sa týkajú Dunajskej stratégie, tak budeme preferovať výzvy, v ktorých bude aktívna participácia mladých vedcov z jednotlivých krajín. Ono totiž je potrebné si uvedomiť aj to, že v rámci tento spolupráce dochádza nielen ku riešeniu konkrétnych výskumných úloh, ale ide aj k tomu, aby sa spoznávali mladí vedci z jednotlivých oblastí, aby sa mohli podieľať potom aj na výskume, ktoré sa týkajú nad rámec Dunajskej stratégie, to znamená napríklad v rámci projektov Horizont 2020 a podobne. To znamená, že táto Dunajská stratégia a projekty, ktoré sa v nej riešia, majú okrem tej vecnej roviny práve aj toto hľadisko, ktoré som uviedol.

Tak isto aj sa snažíme podporovať bilaterálnu spoluprácu v rámci vedecko‑technickej spolupráce. Nedávno sme mali rokovanie na úrovni vlád Českej a Slovenskej republiky, kde sme sa dohodli, že v rámci medzinárodnej vedecko‑technickej spolupráce a vzťahov medzi Českou a Slovenskou republikou budeme vypisovať konkrétne výzvy pre mladých výskumníkov. V rámci týchto výziev si budú môcť dofinancovať svoj výskum či už doma, alebo ak ho majú na multilaterálnej úrovni. Takže snažíme preferovať mladých výskumníkov a napomôcť im v ich budúcej kariére. Ono totiž ako uvádza aj bratislavská deklarácia, ktorá je iniciatívou Slovenskej republiky v rámci predsedníctva Európskej únie, tak práve táto bratislavská deklarácia by mala zvýrazniť to, že mladí vedci majú svoje problémy, a to nielen pri pracovnej kariére, ale tak isto aj pri osobnom živote, pretože účasť v projektoch znamená, akúsi finančnú istotu v priebehu len niekoľkých rokov. To znamená, že hľadáme mechanizmy na to, aby práca mladého výskumníka bola atraktívna, ešte atraktívnejšia ako je dnes, aby sme vedeli pomocou finančných mechanizmov zabezpečiť aj ich životné potreby, aby sa mohli potom venovať, svojej pracovnej kariére."

Hovorkyňa: „Dámy a páni, ďakujem vám veľmi pekne za účasť, dovolím si len pripomenúť, že ďalší program k Dunajskej stratégii pokračuje o 13.45 v novej budove Slovenského národného divadla."

Norbert Dolinský: „Na TA 3 ste sledovali naživo tlačovú besedu ministra školstva Petra Plavčana k problematike dunajského regiónu."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

 (MI)

Kľúčové slová:
tlačová beseda

Odbory vedy a techniky:
Iné

Stratégia EÚ pre dunajský región – 5. výročné fórum

Tlač