Trinásty ročník TVT bol slávnostné otvorený

07. 11. 2016

Slávnostné otvorenie trinásteho ročníka Týždňa vedy a techniky na Slovensku (TVT), sa uskutočnilo v pondelok 7. novembra 2016 o 9.00 hod. v Zážitkovom centre vedy Aurelium na Bojnickej 3 v Bratislave. Tento rok bolo otvorenie o to výnimočnejšie, že v rámci neho bolo prvýkrát verejnosti oficiálne predstavené aj nové Zážitkové centrum vedy Aurelium.

Na slávnostnom otvorení TVT 2016  a Zážitkového centra vedy Aurelium sa zúčastnili zástupcovia vlády Peter Plavčan za Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu a ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná. Ďalej to bol predseda SAV prof. Pavol Šajgalík, zástupcovia univerzít, predseda APVV  prof. Jozef Masarik, predseda Rady vysokých škôl Slovenskej republiky (RVŠ SR) doc. Martin Putala, ďalej predstavitelia vedeckovýskumných inštitúcií, zástupcovia podnikateľských organizácií, ako aj zástupca  spoločnosti Huawei (generálny parner) a Slovenské elektrárne (hlavný partner).

Slávnostné otvorenie  TVT 2016: zľava  M. Hucáková, A. Putalová,  zástupca Huawei, M. Šarišský, prof. Šajgalík, prof. Mičieta, doc. M. Putala, prof. J. Masarik, prof. P. Fodrek,  prof. D. Petráš, Ing. P. Klamo, Ing. T. Malatinský. Vpredu: P. Plavčan

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Peter Plavčan, ktorý prebral záštitu nad podujatím sa vo svojom príhovore  vyjadril: „Čas veľmi rýchlo letí, stretli sme sa už na 13. ročníku Týždňa vedy a techniky a som veľmi rád, že sa uskutočnuje. Veda je základ vzdelávania, veda je základ prosperity spoločnosti, a práve Týždeň vedy a techniky umožňuje poukázať na výsledky výskumu, vývoja a inovácií, ktoré prináša slovenská veda." Pri tejto príležitosti sa poďakoval všetkým, ktorí napomáhajú tomu, aby sa veda v SR úspešne rozvíjala.

Počas podujatia bola tiež predstavená nová podoba sochy Ceny za vedu a techniku. Zlato-platinová plastika pretavená do skla z dielne umelca Achilleasa Sdoukosa, ktorá symbolizuje celú škálu vedných disciplín, ktoré spolupracujú a smerujú k jednému ušľachtilému cieľu. Hoci  cena bola predstavená verejnosti už na otvorení TVT 2016, významným osobnostiam slovenskej vedy a techniky bude odovzdaná až 10. novembra 2016 na galavečere.

Slávnostné otvorenie Týždňa vedy a techniky na Slovensku je už tradične jeho úvodným podujatím. Jeho úlohou je hlavne informovať verejnosť o aktivitách realizovaných počas celého týždňa vedy. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR v rámci tohto týždňa opäť pripravilo viacero zaujímavých podujatí, ktoré si v stručnosti pripomenieme. Riaditeľka Národného centra pre popularizáciu vedy a techniky pri CVTI SR Mgr. Andrea Putalová predstavila návštevníkom tieto podujatia.Mgr. A. Putalová s moderátorkou TVT 2016

Pre verejnosť je 8. novembra 2016 pripravené podujatie Utorok s chémiou, ktoré sa uskutoční v priestoroch CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A v Bratislave. Predpoludním bude na tému Chémia lásky prednášať doc. Ing. Peter Szolcsányi, PhD. Na popoludňajšej prednáške porozprávajú o Symbióze chémie a umenia doc. Ing. Milena Reháková, PhD. a doc. Danica Stojkovičová.

V rámci TVT 2016 bola taktiež vyhlásená Výtvarná súťaž na tému umelecké stvárnenie „Stroja času“ a Fotografická súťaž na tému „Veda pod mikroskopom“. Slávnostné vyhlásenie výsledkov oboch súťaží sa uskutoční 10. novembra 2016 o 11.00 hod. v priestoroch bratislavského  výstaviska Incheba.  

„Zažiť vedu naživo“ môžu návštevníci na podujatí Veda netradične. Pre verejnosť bude pripravených množstvo interaktívnych stánkov ponúkajúcich zaujímavé experimenty a exponáty. Tešiť sa môžu na stánky Keď sa bunka zblázni..., Plasma je COOL, Archeológia – moderná veda či na Mobilné planetárium. V rovnakom termíne je pripravená prehliadka bádateľských projektov študentov stredných škôl so záujmom o vedu a techniku v rámci Festivalu vedy a techniky AMAVET. Obe podujatia sa uskutočnia 10. – 11. novembra 2016 v priestoroch Incheba Expo Bratislava, v čase od 9.00 do 19.00 hod.

Slávnostné otvorenie ministrom P. Plavčanom pomocou navigácie  robota

Každoročne sa počas Týždňa vedy a techniky uskutoční viac ako štyristo podujatí po celom Slovensku zameraných na popularizáciu vedy a techniky. Zoznam všetkých podujatí nájdete na webovej stránke www.tyzdenvedy.sk v sekcii Podujatia TVT.

Hlavným organizátorom Týždňa vedy a techniky je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v  spoločnosti. Generálnym partnerom podujatia je spoločnosť Huawei.

 

Zdroje: NCP VaT

Spracovala: M. Izakovičová

Foto: NCP VaT

Kľúčové slová:
popularizácia vedy a techniky

Odbory vedy a techniky:
Iné

<< < | 1 | 2 | 3 | > >>
Tlač