Týždeň vedy a techniky na Slovensku s AMAVET-om

14. 11. 2016

V pondelok 7. novembra sa začal tradičný Týždeň vedy a techniky na Slovensku, kde jedným z hlavných podujatí je už 19. ročník Festivalu vedy a techniky AMAVET. Žiaci, ktorí boli úspešní na krajských kolách v minulom mesiaci, predstavia svoje vedecké projekty v národnom finále od 10. do 12. novembra v bratislavskej Inchebe. Nad podujatím prevzal záštitu Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR a súčasne sa koná pod záštitou slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie.

foto pri príležitosti vyhodnotenia projektov AMAVET-u

Riaditeľom Festivalu vedy a techniky AMAVET je prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing Žilinskej univerzity v Žiline doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD., ktorý je súčasne aj predsedom Asociácie pre mládež, vedu a techniku – AMAVET. Dvadsaťšesťročné občianske združenie už 19 rokov podporuje súťažným festivalom žiakov a študentov z celého Slovenska ich snahu o sebarealizáciu vo vede: „Sme radi, že Festival vedy a techniky AMAVET vytvára priestor pre úspechy mladých stredoškolských vedátorov, budúcich vedcov a tým vytvárame priestor pre ich osobnostný rast a budúci rozvoj. Toto je jeden z hlavných cieľov AMAVET-u, podporiť možnosti, ktoré dnešný svet mladým ľuďom poskytuje a motivovať ich v budúcej kariére vo vede a technike, spoznávaním sveta spoznávajú sami seba a postupne budú zveľaďovať našu spoločnosť.“

Festivalu vedy a techniky AMAVET sa od tohto roka zúčastňujú už iba postupujúci žiaci z krajských kôl súťaže. Víťazi festivalu postúpia tradične na Intel ISEF (International Science and Engineering Fair) v USA, na I-SWEEEP v USA, na Vernadského národnú súťaž v Moskve a na EUCYS (European Union Contest for Young Scientists), súťaž, ktorú organizuje Európska komisia.

Festival vedy a techniky AMAVET je celoštátnou súťažnou prehliadkou vedecko-technických projektov žiakov základných a stredných škôl, ktorí prezentujú svoju výskumnú činnosť pomocou panelovej prezentácie formou posterov. Ich projekty hodnotí komisia zložená z odborníkov z radov vedcov či vysokoškolských pedagógov. 

Celoštátnemu finále festivalu predchádzalo 8 krajských kôl v mestách Bratislava (Bratislavský a Trnavský kraj), Nitra, Partizánske (Trenčiansky kraj), Banská Bystrica, Žilina a Košice (Košický a Prešovský kraj). Celkovo prezentovali 139 projektov, z ktorých postúpilo na celoslovenské finále 80 najlepších vedecko-technických prác v 11-tich kategóriách: Biológia, Chémia, Matematika, Elektrina a mechanika, Energia a transport, Environmentálne vedy, Fyzika a astronómia, Geovedy, Informatika a počítačové inžinierstvo, Medicína a zdravotníctvo a Spoločenské vedy.

Cieľom festivalu už 19 rokov je rozvíjať u mladých ľudí tvorivého ducha v rámci rozvoja vedy a techniky na Slovensku, vytvoriť kontinuitu vzdelávacieho procesu stredných a vysokých škôl, orientovanú na potreby praxe.

Najväčší „boj“ medzi účastníkmi bude najmä o získanie účasti na najprestížnejšej súťaži Intel ISEF, ktorá sa koná v máji roku 2017 v Los Angeles, Californii. Od roku 2006 je AMAVET členom Society for Science & the Public, americkej spoločnosti pre vedu a spoločnosť organizujúcu najprestížnejšiu súťaž projektov stredoškolských vedeckých prác prezentovaných formou posterovej prezentácie na svete Intel ISEF.  Intel ISEF – International Science and Engineering Fair so sídlom vo Washingtone udelil AMAVET-u afiliáciu vysielať víťazov Festivalu vedy a techniky na svetovú súťaž Intel ISEF, ktorej sa každoročne zúčastňuje približne 80 krajín. Za Slovensko môže na Intel ISEF vyslať žiakov AMAVET, ktorý má výhradné právo na výber účastníkov našej krajiny, aby nás reprezentovali na vynikajúcej úrovni.

Viac informácií najdete aj na  portáli Veda na dosah

Výsledky Festivalu vedy a techniky nájdete na stránke  AMAVET-u

Tlačová správa z vyhodnotenia súťaže AMAVET-u (14. 11. 2016)

Zdroj: Tlačová správa AMAVET-u

Foto: Michal Vetrecin, CVTI SR

Uverejnila MI

Kľúčové slová:
projekty, popularizácia vedy a techniky, súťaže, tlačová správa

Odbory vedy a techniky:
Iné

Trinásty ročník TVT bol slávnostné otvorený
Festival vedy a techniky AMAVET na TVT 2016

Tlač