Veda pomáha riešiť výzvy EÚ

16. 11. 2016

V Bratislave sa stretli odborníci z celej Európy, aby vytvorili podklady pre záverečnú etapu Horizontu 2020. Závery zo stretnutia v Bratislave budú slúžiť ako odporúčania pre program Eso Age Work 2018 až 2020.

logo Televíznej stanice TA 3(15. 11. 2016; Televízna stanica TA 3; Hlavné správy; 18.30; por. 11/19; Lenka Ježová, Zuzana Straková Wenzlová, Igor Haraj)

Zuzana Straková Wenzlová, moderátorka: „Jednou z najväčších výziev Európskej únie je zvládanie súčasných spoločenských problémov pomocou vedy a výskumu. V Bratislave sa preto stretli odborníci z celej Európy, aby vytvorili podklady pre záverečnú etapu Horizontu 2020."

Lenka Ježová, reportérka TA 3: „Migračná vlna priniesla do Európy aj otázky o ľudských právach alebo slobode pohybu. Členské štáty únie pracujú na stratégiách, ako tieto javy pochopiť. Odpoveď sa podľa odborníkov skrýva vo vede a výskume."

Wolfgang Burtscher, generálne riaditeľstvo pre výskum a inovácie EK: „Ťažia nás najmä otázky radikalizácie a extrémizmu, ale aj štvrtá priemyselná revolúcia, ktoré môžu podnietiť nerovnosť v spoločnosti. Prostredníctvom spoločenských a humanitných vied môžeme lepšie porozumieť týmto fenoménom a zároveň ich zmierniť."

Lenka Ježová: „V ideálnom prípade by sme podľa Európskej komisie dokázali predchádzať dokonca aj extrémizmu. Dôležité je vraj to, aby boli vedeckí pracovníci prizvaní k tvorbe národných stratégií."

Vladimír Šucha, generálny riaditeľ Spojeného výskumného centra EK: „Politiky ako o nich rozhodujú vlády, ale aj Európska komisia, sú predovšetkým určené pre ľudí, a teda musia túto dimenziu, sociálnu dimenziu, istým spôsobom zohľadňovať."

Peter Plavčan, minister školstva: „Potrebujeme aj lekárov, potrebujeme filozofov, potrebujeme andragógov, potrebujeme rôzne skupiny odborníkov, ktorí budú formovať celú túto spoločnosť. Aby jednoducho nedochádzalo tomu, čo sa dnes deje, ako je radikalizácia v spoločnosti."

Lenka Ježová: „Riešením má byť aj reforma výučby, inšpirovať by sme sa mohli napríklad novým fínskym modelom. Študenti by súčasne prijímali vedomosti z viacerých pohľadov. O druhej svetovej vojne by sa učili napríklad z hľadiska histórie, geografie alebo psychológie."

Peter Plavčan: „Je tam viacero úloh, ktoré smerujú k tomu, aby sa akýmsi spôsobom zmenil obsah výchovy a vzdelávania v základných aj stredných školách a viac deťom vysvetľovať negatíva súčasnej spoločnosti."

Lenka Ježová: „Závery zo stretnutia v Bratislave budú slúžiť ako odporúčania pre program Eso Age Work 2018 až 2020."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

 (MI)

 

Kľúčové slová:
projekty, veda, výskum

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač