Veda v CENTRE: Zelená energia – reklamný ťah či nevyhnutnosť?

16. 11. 2016

Pozývame Vás do vedeckej kaviarne Veda v CENTRE, ktorá sa uskutoční dňa 24. 11. 2016 o 17.00 hod. v Centre vedecko-technických informácií (CVTI SR) v Bratislave. Budeme diskutovať o obnoviteľných a alternatívnych zdrojoch energie, možnostiach ich efektívneho využitia nielen vo veľkých systémoch a v podnikoch, ale aj v bežných domácnostiach.

doc. Ing. Peter Tauš, PhD.V novembrovej Vede v CENTRE privítame uznávaného vedca a odborníka na obnoviteľné zdroje energie doc. Ing. Petra Tauša, PhD., z Ústavu zemských zdrojov na Fakulte baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií na Technickej univerzite v Košiciach. Vo svojej výskumnej práci sa venuje využívaniu slnečnej energie a biomasy, ale i ostatných obnoviteľných zdrojov energie. Ako energetický audítor sa podieľal a podieľa na projektoch zameraných na efektivizáciu využívania rôznych foriem energie.

Reálna hrozba nedostatku tradičných palív v blízkej budúcnosti a s nimi spojené emisie poškodzujúce životné prostredie, dáva stále väčší a reálnejší priestor využívaniu obnoviteľných zdrojov energie. Ale ako zabezpečiť dostatok energie pre stále sa zvyšujúci počet obyvateľov zemegule vzhľadom na zmenšujúce sa energetické zásoby, a navyše tak, aby sme čo najmenej znečisťovali životné prostredie? Musíme znižovať spotrebu energie, ale hľadať popritom aj alternatívy, teda nové spôsoby získavania a výroby elektrickej a tepelnej energie. Ak kladieme dôraz súčasne na ekológiu a ekonomiku, hľadajme ich čo najbližšie k nám, k miestu spotreby. Aké sú teda alternatívne a obnoviteľné zdroje energie? V ktorých odvetviach sú jedny efektívnejšie ako druhé a v ktorých sú už bežnou realitou?  Kedy nie je vhodné ich význam preceňovať a kedy naopak podceňovať?

Vedecké kaviarne pod názvom Veda v CENTRE pravidelne raz do mesiaca organizuje pre širokú verejnosť Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave. Ak sa chcete dozvedieť viac, v neformálnej a priateľskej atmosfére pri káve sa môžete do diskusie zapojiť aj Vy. Vedecká kaviareň Veda v CENTRE sa koná v budove CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A, na Patrónke. Vstup na podujatie je pre verejnosť voľný. 

Veda v CENTRE 24. 11. 2016

Rozhovor s doc. Ing. Petrom Taušom, PhD., si môžete prečítať vo Vede na dosah  pod názvom Peter Tauš: Výskum nemôžeme plánovať na roky dopredu

Uverejnila: MB

Kľúčové slová:
popularizácia vedy a techniky

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač