Vedecká cukráreň: Hliník – dobrý sluha, zlý pán

03. 11. 2016

Pozývame študentov stredných škôl a gymnázií na vedeckú debatu dňa 22. 11. 2016 o 9.00 hod. v Centre vedecko-technických informácií na tému Hliník – dobrý sluha, zlý pán. Hosťom, v novembrovej cukrárni, bude  Ing. Lukáš Hrdlička z Oddelenia environmentálneho inžinierstva, Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU (FCHPT STU).

 banner novembrovej cukrárne

V súčasnosti sa hliník a jeho soli vyskytujú všade okolo nás. Hovoriť budeme o výskyte a využití tohto neesenciálneho prvku v rôznych priemyselných odvetviach, ale aj v produktoch dennej potreby. Poslucháčov oboznámime s novoobjavenými toxickými vlastnosťami hliníka a s nimi súvisiacimi ochoreniami, no súčasne sa dozvedia o nenahraditeľnosti tohto prvku v rôznych odvetviach. Prednáška bude teda doslova bojom medzi dobrom a zlom!

 Ing. Lukáš HrdličkaIng. Lukáš Hrdlička,   Oddelenie environmentálneho inžinierstva, Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU (FCHPT STU)

Ing. Lukáš Hrdlička sa narodil 7. 3. 1990 v Bratislave. Po absolvovaní strednej priemyselnej školy chemickej v Bratislave absolvoval štúdium chémie a chemických technológií na Fakulte chemickej a potravinárskej chémie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v rokoch 2009 až 2014. V súčasnosti pôsobí ako doktorand na oddelení environmentálneho inžinierstva, kde sa zaoberá vývojom nových pokročilých oxidačných procesov na báze hliníka, ktoré sú využiteľné pri čistení odpadových vôd obsahujúcich ťažko rozložiteľné látky. Rovnako je autorom novej teórie o toxicite hliníka a jeho solí.

Bratislavská vedecká cukráreň je  pravidelné stretnutia študentov stredných škôl s osobnosťami slovenskej vedy, výskumu a techniky na pôde CVTI SR. NCP VaT oslovuje vedcov – odborníkov, ktorí populárnou formou a jednoduchým spôsobom vedia študentom vysvetliť zložitosti vedeckého výskumu. Prednáška sa uskutoční v konferenčnej miestnosti CVTI SR na 2. poschodí.

Zdroj: NCP VaT

Rozhovor s Ing. Lukášom Hrdličkom nájdete na portáli Veda na dosah  

Reportáž k podujatiu bude uverejnená na portáli Veda na dosah

Uverejnila: MI

 

Kľúčové slová:
chemické vedy, popularizácia vedy a techniky

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač