Vedecký jarmok v Nitre

09. 11. 2016

V Nitre sa začal 5. ročník takzvaného Vedeckého jarmoku. V jednom z obchodných centier sa nitrianske univerzity predstavia verejnosti s rôznymi vednými odbormi, a to formou prístupnou a zrozumiteľnou aj verejnosti. Podujatie je súčasťou celoslovenského Týždňa vedy a techniky.

logo Rádio Regina(08. 11.  2016; Rozhlasová stanica Regina; Žurnál Rádia Regina; 17:00; por. 9/13; Jana Obrancová / Marta Výbošteková)

Marta Výbošteková, moderátorka: „Popularizácia vedy, jej priblíženie mladej generácii a oslovenie žiakov a študentov k tomu, aby sa vede a technike venovali aj v ďalšom štúdiu. Aj to sú ciele aktuálneho Týždňa vedy a techniky. Vedu hravou a zábavnou formou si mali možnosť dnes vyskúšať aj Nitrania. Odštartoval tam totiž takzvaný vedecký jarmok."

Jana Obrancová, redaktorka: „Chémia, biológia, matematika či fyzika a ďalšie prírodné vedy patria na Slovensku medzi menej populárne odbory. Spopularizovať ich má aj takzvaný vedecký jarmok, na ktorom sa dnes predstavili prírodné vedy z Univerzity Konštantína filozofa v Nitre. Koordinátorka podujatia Ľubomíra Valovičová."

Ľubomíra Valovičová, koordinátorka podujatia: „Je tu desať katedier a ústavov Fakulty prírodných vied a predstavujú sedem prírodných vied. Veda, ktorú môžeme vidieť, počuť a zažiť, to je naše motto."

Jana Obrancová: „Študenti z desiatok škôl v regióne tak mohli na vlastné oči vidieť fyzikálne či chemické experimenty, odhaliť s matematikmi záhady hlavolamov či s biológmi izolovať DNA z ovocia. Pomáhal pri tom aj Patrik Šranko z Katedry botaniky a genetiky."

Patrik Šranko, Katedra botaniky a genetiky: „S deťmi izolujeme DNA z banánu a z kiwi za pomoci prostriedkov, ktoré sa nachádzajú v domácnosti, ako napríklad kuchynská soľ, saponát na umývanie riadu a taktiež alkohol."

Jana Obrancová: „Experimenty mnohých žiakov zaujali aj pobavili."

Žiačka 1: „Zisťovali sme DNA kiwi. Nevedela som to, že sa to dá aj z ovocia spraviť."

Jana Obrancová: „Čo tam vidíte?"

Žiačka 2: „Takú vatičku jak keby to bola. Je to fakt zaujímavé."

Jana Obrancová: „Ovocím verejnosť zaujala aj katedra fyziky. Práve vďaka pomarančom, limetkám, citrónom a niekoľkým elektródam totiž predviedli zostrojenie batérie. Podľa Filipa Oberta je tento princíp starý asi dvesto rokov."

Filip Obert, katedra fyziky: „V praxi s tým môžete celý deň poháňať kalkulačku, svietiť si nejakou diódou, možno aj nejaký malý ventilátor by ste rozbehli."

Jana Obrancová: „Zážitková fyzika prekvapila aj mnohých žiakov základných škôl."

Žiačka 3: „Nie, nevedela by som."
Žiak 4: „Ani sme sa to neučili zatiaľ v škole."

Jana Obrancová: „Vedecký jarmok bude v Nitre pokračovať aj zajtra, kedy sa na ňom so svojimi odbormi a vedecko‑technickými zaujímavosťami predstaví aj Slovenská poľnohospodárska univerzita."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

Kľúčové slová:
popularizácia vedy a techniky

Odbory vedy a techniky:
Iné

Trinásty ročník TVT bol slávnostné otvorený

Tlač