Veľký úspech košickej univerzity

27. 11. 2016

UVLF KošiceUVLF v Košiciach je medzi 12 najlepšími veterinárskymi univerzitami v Európe. Nové vedenie  dostalo univerzitu medzi špičku európskych univerzít.

prof. Jana Mojžišová Ak sa teraz niekto opýta, kedy už konečne bude nejaká slovenská univerzita v rebríčku tých najlepších, môžeme sa pochváliť, že už je.
Dostala sa do top rebríčka európskych univerzít. Po napätom čakaní dostala UVLF v Košiciach výsledok hodnotenia expertov EAEVE (Európske združenie inštitúcií pre veterinárske vzdelávanie so sídlom vo Viedni), ktorí hodnotili univerzitu v rámci procesu medzinárodnej evalvácie a akreditácie. Pri minuloročnej októbrovej návšteve tímu expertov bola univerzita upozornená na nedostatky, ktoré boli odstránené veľmi rýchlo.
Bol to nebývalý počin – nové vedenie na čele s rektorkou profesorkou MVDr. Janou Mojžišovou zvládlo za pár mesiacov to, čo na iných školách trvalo aj roky. Aby bol tento stav po 11 mesiacoch posúdený, požiadala prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.,riaditeľa ESEVT (European System of Evaluation of Veterinary Training) profesora Pierra Lekeuxa o opakovanú návštevu univerzity. Tím tvorený špičkovými odborníkmi z Francúzska, Fínska a Veľkej Británie navštívil UVLF v Košiciach pred mesiacom. So svojimi kolegami mal neobmedzený prístup k požadovaným informáciám, zariadeniam a jednotlivcom počas celej návštevy. Výsledky kontroly dopadli vynikajúco a univerzita má dôvod na veľkú radosť. UVLF v Košiciach sa vďaka nasadeniu všetkých zamestnancov môže popýšiť tým, že sa medzi 96 existujúcimi európskymi veterinárskymi univerzitami priradila k tým jedenástim najlepším univerzitám v Európe, ktoré sú evalvované a akreditované. Ocitla sa tak v spoločnosti tých naj prestížnejších veterinárskych univerzít z Rakúska, Belgicka, Dánska, Fínska, Maďarska, Talianska, Holandska, Nórska, Švajčiarska a Veľkej Británie.

Informácie nám poskytla PhDr. Natália Novotná poverená komunikáciou s médiami.

Kosice Final Decision pdf

ECOVE decision Kosice RV

Uverejnila: MI

Kľúčové slová:
veterinárske vedy, vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Lekárske vedy

Tlač