Viac astronómie na školách!

08. 11. 2016

Českí astronómovia chcú zaviesť predmet astronómia do škôl alebo aspoň viac učiva o vesmíre v rámci fyziky. Je podobný trend aj u nás na Slovensku?

 logo TV JOJ(05. 11. 2016; Televízna stanica JOJ; Noviny TV JOJ; 19:30; por. 16/22; Anton Adamčík, Ruslana Kurilcová, Lucia Barmošová, Ľuboš Sarnovský)

Lucia Barmošová, moderátorka: „Českí astronómovia chcú zaviesť predmet astronómia do škôl alebo aspoň viac učiva o vesmíre v rámci fyziky."

Ľuboš Sarnovský, moderátor: „Skvelé. Zdôvodňujú to tým, že vedomosti z astronómie sú u žiakov a študentov čoraz chabejšie a tento trend chcú zastaviť."

Lucia Barmošová: „To nielen povinným vyučovaním, ale napríklad aj pomocou sci‑fi filmov. Je podobný trend aj u nás na Slovensku?"

Anton Adamčík, redaktor: „Pamätáte si ešte na tento televízny program o vesmíre aj s týmto pánom? Mnohí určite áno. Okná vesmíru dokorán s Jiřím Grygarom. Dnes už osemdesiatročný pán sa tentoraz zasadzuje o to, aby školy pridali do výučby viac astronómie. Úroveň poznatkov o vesmíre je u študentov vraj čoraz horšia. A nielen u českých. Ani my nie sme na tom lepšie."

RNDr. Pavol Rapavý, astronóm Slov. astronomickej spoločnosti: „Ja si myslím, že veľmi podobné to je aj na Slovensku."

RNDr. Leonard Kornoš, PhD., astrofyzik FMFI UK: „Napríklad, že kde sa nachádza Zem, kde sa nachádza Slnko, kde sa nachádza celá slnečná sústava, čo je to galaxia. Mnohí si pletú tieto pojmy."

Anton Adamčík: „S takýmito a podobnými otázkami vraj majú problém bežní žiaci i dospelí."

Mgr. Mária Pastorková, učiteľka fyziky gymnázia v Púchove: „V učebných osnovách fyziky nie je zaradená astronómia."

RNDr. Daniela Rapavá, Slovenský zväz astronómov: „Z tých osnov to dosť vypadáva a je to škoda."

Anton Adamčík: „Našťastie je tu možnosť zapojiť sa do krúžkov a prípadne študovať aj v hvezdárni."

RNDr. Pavol Rapavý: „Kde sa vychovávajú tí záujemcovia o astronómiu."

PaeDr. Peter Horváth, PhD., učiteľ fyziky FMFI UK a gymnázia v BA: „Určite astronomické krúžky a hvezdárne výrazne napomáhajú."

Ruslana Kurilcová: „No aj napriek tomu majú záujemcovia o vysokoškolské štúdium astronómie problémy. No tentoraz so základmi fyziky a matematiky."

RNDr. Leonard Kornoš, PhD.: „No ja som položil našim študentom na magisterskom štúdiu otázku, že prečo vlastne kozmonauti cítia bezváhový stav na obežnej dráhe Zeme. A z deviatich študentov mi štyria odpovedali nesprávne."

Anton Adamčík: „Príťažlivá výuka astronómie na školách by podľa niektorých mohla byť aj akýmsi mostom k zvýšeniu záujmu o ďalšie prírodovedné predmety."

PaeDr. Peter Horváth, PhD.: „Fyziky alebo prírodných vied všeobecne alebo techniky."

RNDr. Pavol Rapavý:„Už deti predškolského veku majú záujem o vesmír."

Anton Adamčík: „Dôležité však je, aby deti mali možnosť či už astronómiu, fyziku alebo matematiku prakticky si ohmatať, nielen drviť suchú teóriu."

RNDr. Pavol Rapavý: „Gymnázium v Púchove vybudujeme astronomickú pozorovateľňu, s aparátom rôznych ďalekohľadov a meracích prístrojov."

PaeDr. Peter Horváth, PhD.: „V Bratislave nám absentuje hvezdáreň, čo je škandál, lebo sme možno jediné hlavné mesto, ktoré nemá vlastnú hvezdáreň."

 Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

 (MI)

Kľúčové slová:
astronómia

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač