Výstava Veda netradične

11. 11. 2016

Zažiť vedu naživo ponúka dvojdňové podujatie v bratislavskej Inchebe.Tretí ročník interaktívnej výstavy Veda netradične pripravilo Národné centrum pre popularizáciu vedy v rámci aktuálneho Týždňa vedy a techniky.

logo Rozhlasová stanica Slovensko(10. 11. 2016; Rozhlasová stanica Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 07:00; por. 17/17; Martina Gapčová / Anna Šípošová)

Anna Šípošová, moderátorka: „Zažiť vedu naživo ponúka dvojdňové podujatie v bratislavskej Inchebe. Začína sa o deviatej hodine. Tretí ročník interaktívnej výstavy Veda netradične pripravilo Národné centrum pre popularizáciu vedy v rámci aktuálneho Týždňa vedy a techniky."

Martina Gapčová, redaktorka: „Mobilné planetárium, možnosť nahliadnuť vďaka špeciálnym technológiám do atómových elektrární, či vlastnoručne si vyskúšať odobrať DNA z banánov, to je niekoľko z množstva experimentov a exponátov, ktoré ponúka pätnásť stánkov na netradičnej prezentácii vedy a techniky. Predstaví sa aj novootvorené bratislavské zážitkové centrum Aurélium. Vedúci Martin Smeja."

Martin Smeja, vedúci zážitkového centra Aurélium: „Centrum je rozdelené do takých šiestich zón ‑ optika, zvuk, chémia, matematika, obsahuje rôzne exponáty, ktoré si vlastne návštevníci môžu vyskúšať."

Martina Gapčová: „Na festivale predstavia výsledky svojej práce vedeckí pracovníci z ústavov Slovenskej akadémie vied alebo z univerzít. Riaditeľka Národného centra pre popularizáciu vedy Andrea Putalová."

Andrea Putalová, riaditeľka Národného centra pre popularizáciu vedy: „Máme tam napríklad stánok, kde sa návštevníci vedia interaktívnou formou dozvedieť čo je to genetický kód, ako sa dedí, ako funguje."

Martina Gapčová: „Hovoriť sa bude aj o využití senzorov pre navigáciu robotov. Dokonca si môžete zmerať sily a taktiku v súťaži s mobilným kocúrom. Festival Veda netradične ponúka možnosť zažiť vedu naživo. Práve takéto priblíženie podľa ministra školstva Petra Plavčana nevyhnutné."

Peter Plavčan, minister školstva (nom. SNS): „Je potrebné ukázať širokej verejnosti, že máme dobrých vedcov."

Martina Gapčová: „Festival Veda netradične potrvá v Bratislave dozajtra."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

 

Kľúčové slová:
výstavy, popularizácia vedy a techniky

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač