Zaži vedu naživo!

15. 11. 2016

Výstava Veda netradične  v rámci Týždňa vedy a techniky 2016.

logo TV JOJ(12. 11.  2016; Televízna stanica JOJ; Noviny TV JOJ; 19.30; por. 17/20; Anton Adamčík, Adriana Kmotríková, Adam Zavřel)

Adriana Kmotríková, moderátorka: „Učenie ako mučenie, alebo ako hrozná nuda. To sú veci, ktoré našich mladých odrádzajú od vzdelávania a vedy."

Adam Zavřel, moderátor: „No a potom radšej utekajú študovať za hranice. Naše vysoké školy sa snažia tento trend zmeniť tým, že chcú vyučovanie poľudštiť. Prednášky a bifľovanie nahradiť tzv. zážitkovým vyučovaním."

Adriana Kmotríková: „A o tomto je aj výstava Týždeň vedy a techniky v Bratislave, kde si napríklad Pytagorovu vetu môžete aj priamo ohmatať."

Anton Adamčík, redaktor: „Tvorcovia tejto výstavy vsadili na najatraktívnejší spôsob poznávania, a to je hra a možnosť veci si priamo ohmatať. Pytagorova veta, chemické prvky, perpetum mobile, malé elektrárne, roboty, interaktívne hry, to je hmatateľná matematika, fyzika, chémia a ďalšie prírodné vedy v praxi."

Andrea Putalová, NC pre popularizáciu vedy a výskumu: „Na vysvetlenie zákonitostí prírody hravou a interaktívnou formou."

Anton Adamčík: „Je to moderný prístup, ktorý v sebe spája školu, múzeum a zábavný park v jednom."

Andrea Putalová: „Vždy ma bavilo viacej učiť sa niečo, čo som si vedela ohmatať, čo bolo zábavné, čo svietilo."

Anton Adamčík: „Tieto tzv. zážitkové výstavy majú budúcnosť aj podľa ministra školstva."

Peter Plavčan, (nominant SNS), minister školstva: „Týždeň vedy a techniky na Slovensku korešponduje aj s reformou výchovy a vzdelávania, ktorú pripravujeme."

Anton Adamčík: „Týždeň vedy a techniky je zameraný na to, aby zaujal a prilákal mladých ľudí študovať vedu."

Karol Mičieta, rektor UK v Bratislave: „... už priamo hľadá takéto cesty výuky a vieme, že to nie je... je to o tvorivom prístupe, či to je umelecký prístup, alebo vedecký."

Anton Adamčík: „Čiže priamo v tvorivej dielni vytvárať niečo užitočné pre ľudí v reálnom živote, a popri tom sa ešte aj vzdelávať a objavovať."

Karol Mičieta: „To je tá podstata, by som povedal, vôbec výchovy individuálneho, možno až individuálneho prístupu k vzdelávaniu."

Anton Adamčík: „V západnej Európe je tento koncept už oveľa ďalej. Deti v škole trávia minimum času, pretože vyučovacie hodiny prebiehajú priamo v takýchto a podobných parkoch, alebo v teréne, napríklad na farme. Tam s deti učia nielen o zvieratách, ale aj matematiku, fyziku či materinský jazyk a literatúru. U nás je takáto výstava ojedinelá a aj to dostupná viacmenej len len pre Bratislavský región."

Peter Plavčan: „Možno bude za úvahu stáť, aby v budúcom rokoch sa Týždeň vedy a techniky, to jadro, presúvalo z mesta do mesta."

Andrea Putalová: „Do budúcna plánujeme ešte vybudovanie nejakých dvoch centier vedy v rámci Slovenska. Všetko to závisí na financiách."

Anton Adamčík: „Aj keď je toto skôr výstava než ozajstná tvorivá dielňa, v každom prípade ukazuje smer výchovy a vzdelávania. Zatiaľ je v zážitkovom centre dostupná školám i verejnosti dlhodobo. Anton Adamčík, Televízia JOJ."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

 (MI)

Kľúčové slová:
výstavy, popularizácia vedy a techniky

Odbory vedy a techniky:
Iné

V bratislavskej Inchebe zažijete vedu naživo
Výstava Veda netradične
Trinásty ročník TVT bol slávnostné otvorený

Tlač