Zemetrasenie sa nedá predpovedať

02. 11. 2016

Šanca predpovedať ničivé zemetrasenie, aké napríklad postihlo Taliansko je žiaľ takmer nulová Súčasná veda nemá uspokojivé odpovede.

logo Televíznej stanice JOJ(31. 10. 2016; Televízna stanica JOJ; Noviny TV JOJ; 19:30; por. 10/24; Anton Adamčík, Lucia Barmošová, Ľuboš Sarnovský)

Lucia Barmošová, moderátorka: „No a v tejto súvislosti treba povedať, že seizmológovia sú na tom pomerne horšie v porovnaní s meteorológmi."
Ľuboš Sarnovský, moderátor: „Áno, ich šanca predpovedať ničivé zemetrasenie, aké napríklad postihlo Taliansko je žiaľ takmer nulová."
Lucia Barmošová: „Napriek tomu seizmológov už raz poslali v Taliansku pred súd za to, že nedokázali včas varovať obyvateľstvo."
Anton Adamčík, redaktor: „Keď človek prežíva takéto udalosti – zúfalstvo ľudí, tragédie a ruiny domov, celkom logicky si kladie otázku, či sa tomu nedalo nejako zabrániť alebo aspoň katastrofu predvídať."
prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc., seizmológ FMFI a SAV: „Nikdy sa dosiaľ nepodarilo predpovedať čas a miesto a veľkosť toho zemetrasenia."
Anton Adamčík: „Je to kruté, ale je to tak. Nebolo možné predpovedať zemetrasenie v Taliansku, ani to včerajšie, ani to stredajšie, ani v auguste tohto roku a rovnako ani to z roku 2009, za ktoré taliansky súd neskôr obvinil šiestich odborníkov."
prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc.: „Všetci si uvedomovali, že toto je honba na čarodejnice."
Anton Adamčík: „Obhajoba vtedy tvrdila, že zemetrasenia nie je možné predpovedať a za tým si stoja aj seizmológovia."
prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc.: „Pretože ako možno varovať pred niečím, pred čím varovať nedokážeme. Na to súčasná veda proste nemá odpovede."
Anton Adamčík: „Podľa nich neexistuje technológia, ktorá by umožnila presné merania a následne aj presnú predpoveď zemských otrasov. V porovnaní podmienok, napríklad s meteorológmi existujú medzi nimi priepastné rozdiely."
prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc.: „Môžu merať aj na povrchu Zeme, aj kdekoľvek v atmosfére."
Anton Adamčík: „Na to, aby mali porovnateľné zdroje informácií potrebovali by mať rozmiestnené sondy kdekoľvek v podzemí."
prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc.: „My však nemôžeme umiestniť prístroj do hĺbok desať alebo dvadsať kilometrov pod Zemou."
Anton Adamčík: „Keby to aj v tejto chvíli technologicky bolo možné, potrebovali by ešte niekoľko rokov na to, aby získané informácie mohli vyhodnotiť."
prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc.: „Aby sme vedeli, aha, tak takéto anomálne signály znamenajú možnosť vzniku zemetrasenia v danom mieste."
Anton Adamčík: „Určité informácie, ktoré zvyšujú pravdepodobnosť zemetrasení ale predsa len občas majú. Stred Talianska je napríklad lokalitou častého výskytu zemetrasenia. Rovnako je možné predpokladať napríklad aj dotrasy."
prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc.: „To, čo môžeme sledovať na povrchu Zeme."
Anton Adamčík: „Napríklad aj s pomocou záznamov zo siete seizmických staníc. Toto však nie je predpoveď."
prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc.: „V tom zmysle ako to potrebujeme na to, aby sme evakuovali ľudí."

 Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

 (MI)

Kľúčové slová:
vedy o Zemi a enviromentálne vedy

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač