Aktuálne informácie k výučbe na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach

12. 12. 2016

logo UPJŠ v KošiciachV budove Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, ktorá bola v piatok 9. 12. 2016 poškodená požiarom, sídli Katedra anorganickej chémie a časti Katedier organickej chémie, analytickej chémie a biochémie Ústavu chemických vied. Požiarom boli poškodené štyri posluchárne situované v tejto budove, sedem výučbových a jedenásť výskumných laboratórií ako aj všetky kancelárske priestory.

V poškodenej budove malo svoje pracovisko 21 zamestnancov a 15 doktorandov. Títo zamestnanci a doktorandi budú na čas, pokiaľ sa budova na Moyzesovej ulici 11 opäť nesprevádzkuje, umiestnení do náhradných priestorov v rámci Ústavu chemických vied a Ústavu biologických a ekologických vied.

V budove prebiehali rôzne formy výučby (prednášky, cvičenia, semináre, laboratórne cvičenia) základných chemických disciplín, ktorých sa v akademickom roku 2016/2017 zúčastňuje 296 študentov bakalárskeho a magisterského štúdia chémie a učiteľstva chémie.

Výučba, ktorá prebiehala v uvedenej budove sa od pondelka, 12. 12. 2016 ruší. Časť nelaboratórnej výučby bude presunutá do iných priestorov Prírodovedeckej fakulty a do priestorov Filozofickej fakulty. Výučba laboratórnych cvičení, ktoré prebiehali v poškodenej budove a ktoré nie je možné operatívne presunúť budú pre zvyšok zimného semestra zrušené (blíži sa koniec semestra a väčšina praktických cvičení už bola zrealizovaná). Pre letný semester bude potrebné zabezpečiť náhradné laboratória. Časť laboratórnej výučby bude možné zabezpečiť v rámci vnútorných možností fakulty. Na vzniknutú situáciu zareagovali aj partnerské vysoké školy z Košíc. Hutnícka fakulta TUKE už ponúkla Prírodovedeckej fakulte svoje cvičné laboratóriá, fakulta sa chystá vstúpiť do rokovania aj s Lekárskou fakultou UPJŠ a Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Vedenie fakulty v spolupráci s riaditeľmi Ústavu chemických vied a Ústavu biologických a ekologických vied sa bude snažiť zabezpečiť také podmienky, aby výučba v letnom semestri prebehla v plnom rozsahu, bez dopadu na kvalitu. Rovnako žiadnym spôsobom nie je ovplyvnené ani prijímacie konanie pre akademický rok 2017/2018 na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach.

 

Mgr. Mária Hrehová, PhD.

Tlačový referent  a hovorca UPJŠ v Košiciach

Vyhlásenie vedenia Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach a vedenia Prírodovedeckej fakulty

Uverejnila MI

 

Kľúčové slová:
vzdelávanie, tlačová správa

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač