Čistá energia pre všetkých Európanov

02. 12. 2016

Európska komisia (EK) už v minulosti predložila kľúčové návrhy na dosiahnutie cieľa EÚ, ktorým je zníženie emisií skleníkových plynov až do roku 2030. V roku 2015 predložila návrh na reformu systému obchodovania s emisiami EÚ (ETS) s cieľom zabezpečiť, aby odvetvia energetiky a priemyselné odvetvia vysokou spotrebou energie dosiahli potrebné zníženie emisií. V lete 2016 predložila Komisia návrhy na urýchlenie prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo v ďalších kľúčových odvetviach európskeho hospodárstva. Návrhy, ktoré predložila Európska komisia 30. novembra 2016 sú poslednou dôležitou časťou na ceste k plnej realizácii rámca politík EÚ v oblasti klímy a energetiky na obdobie do roku 2030, najmä v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a energetickej efektívnosti.

Clean energy for all

Brusel 30. november 2016: Európska komisia dnes predkladá balík opatrení na udržanie konkurencieschopnosti Európskej únie v čase, keď prechod na čistú energiu mení globálne energetické trhy.

Komisia chce, aby EÚ zohrala v prechode na čistú energiu vedúcu úlohu, a nielen, aby sa tomuto procesu prispôsobila. Preto sa EÚ zaviazala znížiť emisie CO2 do roku 2030 najmenej o 40 % a zároveň modernizovať hospodárstvo EÚ a zabezpečiť pracovné miesta a rast pre všetkých európskych občanov. Dnešné návrhy majú tri hlavné ciele: urobiť z energetickej efektívnosti prioritu, dosiahnuť celosvetové vedúce postavenie v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov a zabezpečiť spotrebiteľom spravodlivé podmienky. 

Spotrebitelia zohrajú na energetickom trhu budúcnosti aktívnu a ústrednú úlohu. Spotrebitelia v celej EÚ budú mať v budúcnosti väčší výber dodávateľov, prístup k spoľahlivým nástrojom na porovnávanie cien energie a možnosť vyrábať a predávať svoju vlastnú elektrickú energiu. Väčšia transparentnosť a lepšia regulácia umožnia občianskej spoločnosti viac sa podieľať na energetickom systéme a reagovať na cenové signály. Balík obsahuje aj viacero opatrení zameraných na ochranu najzraniteľnejších spotrebiteľov.

Návrhy predložené Komisiou v rámci iniciatívy „Čistá energia pre všetkých Európanov“ majú dokázať, že prechod na čistú energiu je odvetvím, ktoré bude v budúcnosti rásť a do ktorého sa oplatí investovať. Čistá energia pritiahla v roku 2015 celosvetové investície v objeme vyše 300 miliárd eur. EÚ má dobré predpoklady na to, aby vďaka svojej politike v oblasti výskumu, vývoja a inovácií vytvorila z tohto prechodu konkrétnu priemyselnú príležitosť. Mobilizáciou verejných a súkromných investícií, ktorá by mohla od roku 2021 každý rok priniesť finančné prostriedky až do výšky 177 miliárd EUR, by mohol tento balík vyprodukovať v budúcom desaťročí až 1 % nárast HDP a vytvoriť 900 000 nových pracovných miest.

Legislatívne návrhy iniciatívy „Čistá energia pre všetkých Európanov“ zahŕňajú energetickú efektívnosť, obnoviteľné zdroje energie, koncepciu trhu s elektrickou energiou, bezpečnosť dodávok elektriny a pravidlá riadenia a spravovania energetickej únie. Okrem nich navrhuje Komisia novú podobu ekodizajnu, ako aj stratégiu prepojenej a automatizovanej mobility.  

Súčasťou balíka sú aj aktivity na urýchlenie inovácií v oblasti čistej energie a na renováciu budov v Európe. Balík obsahuje opatrenia na podporu verejných a súkromných investícií, na posilnenie konkurencieschopnosti EÚ v oblasti priemyslu a na zmiernenie spoločenského dosahu prechodu k čistej energii. Skúmame aj spôsoby, ako môže EÚ prehĺbiť svoje vedúce postavenie v oblasti čistých energetických technológií a služieb a pomôcť tretím krajinám dosiahnuť ich politické ciele.

Viac tlačová správa EK

Ďalšie informácie  nájdete na stránke  Európskej komisie

Uverejnila MI

 

Kľúčové slová:
energia, energetika

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač