Fyzikálna šou Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

22. 12. 2016

Fyzika v školách nepatrí k najobľúbenejším predmetom. Zmeniť by to mala popularizácia vedy. Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre chce fyzikálnou šou žiakom ukázať, že fyzika nie sú len vzorce, počítanie príkladov, ale že je to aj niečo zaujímavé.

Televízna stanica STV 1_logo(21. 12. 2016; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 19/24; Jana Obrancová, Janette Štefánková)

Janette Štefánková, moderátorka: „Ako sa dá rozsvietiť žiarivka bez elektriny, prečo voda z pohára nevytečie, ani keď ho obrátime hore dnom. Aj na tieto otázky prináša už desať rokov odpovede fyzikálna šou Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Každoročne si ju pozrie vyše tisícka školákov."

Jana Obrancová, redaktorka: „Aj toto je dôkazom toho, že zvuk možno nielen počuť, ale aj vidieť. Jednoduché experimenty so škrobom a hlasnou hudbou ukazujú deťom základy akustiky vo fyzike. Experimenty s tekutým dusíkom zas predvádzajú to, čo v školách bežne neuvidia."

Alena Jančoková Žáčiková, riaditeľka Základnej školy svätého Marka v Nitre: „Jednak ani pomôcky nemáme na takéto špeciálne a keď tak, také malé pokusy robíme na bežných hodinách, ale niečo takéto väčšie nie."

Ľubomíra Valovičová, Fakulta prírodných vied UFK: „Našou takou snahou bolo počas tých desiatich rokov, aby sa žiaci nebáli prírodných vied. A hlavne aby tí menší, ktorí ešte ani nemajú tú fyziku, aby nepozerali na tú fyziku s odporom. A hlavne chceme im ukázať, že tá fyzika nie sú len vzorčeky, že nie sú nejaké počítanie príkladov, ale že je to niečo zaujímavé."

Jana Obrancová: „Aj keď sa s fyzikálnymi javmi v bežnom živote stretávajú aj samotní školáci, fyzika na školách stále nepatrí k najobľúbenejším predmetom. Zmeniť by to mala práve popularizácia vedy."

Žiačka 1: „Fyzika nepatrí k mojim obľúbeným predmetom."

Žiak 2: „Nemám rád fyziku."

Jana Obrancová: „A tu sa ti páčila?"

Žiak 2: „No nebolo to zlé."

Žiak 3: „Páčil sa mi ten posledný, čo tam bol s tým macom, čo ho ten dym tak schoval. Potom ešte z tých prvých tá struna, čo sa spúšťala."

Ľubomíra Valovičová: „Tieto experimenty, ktoré máme tu a prezentujeme ich, tak sú vlastne spojené s tým bežným životom a decká ich veľmi často môžu si aj zopakovať niektoré. A niektoré sú zase také, že aby ich ohúrili a aby sa pozerali na tú fyziku ináč."

Alena Jančoková Žáčiková: „Predmet fyzika sa ukazuje v inom svetle, nie iba takom naučenom a naozaj na tých zážitkoch majú možnosť deti vidieť, že tá fyzika je zaujímavá."

Jana Obrancová: „Na Slovensku je záujem o prírodné vedy stále menší v porovnaní s inými študijnými odbormi. Vlani u nás študovalo takmer stotisíc vysokoškolákov, viac ako štvrtina z nich spoločenské vedy. Naproti tomu prírodné vedy študovalo len asi päť a pol tisíc študentov."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MB)

Kľúčové slová:
fyzikálne vedy, popularizácia vedy a techniky, vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač