Hľadá sa vedkyňa, získa grant vo výške 5000 EUR

14. 12. 2016

logoSlovenské vedkyne do 45 rokov sa môžu zapojiť do medzinárodného projektu L'Oréal For Women In Science. Môžu získať grant vo výške 5000 EUR.

Medzinárodný projekt L'Oréal For Women In Science vznikol v roku 1998 na základe spolupráce organizácie UNESCO a spoločnosti L'Oréal s cieľom podporiť ženy pôsobiace na poli vedy.

UNESCO a nadácia kozmetickej firmy  L'Oréal  sa usilujú podporiť  vedkyne, ktoré prostredníctvom svojej práce prispeli k prekonaniu aj súčasných globálnych problémov. Keďže každodenne sme konfrontovaní s globálnymi výzvami, ako je zrýchlenie nových technológií, starnutie obyvateľstva alebo ohrozenie biodiverzity, UNESCO a L'Oréal sa rozhodli podporovať ženy vo výskume, nakoľko ich významný vplyv na spoločnosť je nezastupiteľný. UNESCO a L'Oréal chcú prispieť k ich uznaniu a poskytnúť im prostriedky, aby pokračovali vo svojom záväzku k vede s energiou a vášňou.

V posledných 18 rokoch boli v rámci programu L'Oréal-UNESCO „Pre  ženy vo vede" ocenené tisíce vedkýň a tým bola aj podporená a zviditeľnením výnimočná kvalita ich práce. Podporujme ženy, ktoré hýbu vedou. Každý rok  L'Oréal-UNESCO cez Program  pre ženy vo vede  povzbudzuje  vedeckú  excelentnosť a talent u žien prostredníctvom nielen  ocenenia  pre ženy vo vede, ale aj cez  medzinárodné študijné pobyty  a poskytuje aj  národné štipendiá. Viac stránka UNESCO

Od roku 1998, L'Oréal Awards-UNESCO odmenilo viac ako 92 laureátiek z 30 krajín, Ide o výnimočné ženy, ktoré urobili veľký pokrok vo vedeckom výskume. Dve z nich neskôr získali aj  Nobelovu cenu.

Na Slovensku má tento medzinárodný rok projekt premiéru. Vedkyniam do 45 rokov, ktoré získali titul PhD., a dlhodobo sa venujú vedeckej činnosti, dáva možnosť získať grant vo výške 5000 EUR. Platí to v zadefinovaných odboroch, kde sú sú dve kategórie  – ženy do 35 rokov a ženy od 36 do 45 rokov, ktoré na základe predložených vedeckých projektov vyberie odborná porota.

Prihlásiť sa do projektu spoločnosti L'Oréal a organizácie OSN pre vzdelanie, vedu a kultúru UNESCO môžu slovenské vedkyne do 28. februára 2017 tu.

 

Zdroje a viac informácií:

UNESCO:GENDER and SCIENCE

L'Oréal v spolupráci s UNESCO a Slovenskou akadémiou vied predstavujú slovenskú edíciu unikátneho programu na podporu mladých a nádejných vedkýň – 1.12.2016

Spracovala  M. Izakovičová

Kľúčové slová:
súťaže, ženy vo vede

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač