Medicína detského veku

12. 12. 2016

Zámerom druhého ročníka medzinárodnej konferencie s názvom Medicína detského veku – veda a prax, bolo poukázať na úspechy vedy, ako aj pediatrickej starostlivosti. Určená bola najmä pre mladých pediatrov.

logo Televíznej stanice TA 3(10. 12. 2016; Televízna stanica TA 3; Žurnál; 12.00; por. 9/14; Peter Hlávek, Rastislav Iliev)

Rastislav Iliev, moderátor: „Chorobám tých najmenších pacientov sa tento týždeň venovali bratislavskí detskí lekári. V Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou sa totiž konal už druhý kramárenský deň klinického výskumu. Konkrétne išlo o medzinárodnú konferenciu s názvom Medicína detského veku – veda a prax, ktorá bola určená najmä pre mladých pediatrov."

Peter Hlávek, redaktor: „Odovzdávanie skúseností z oblasti výskumu od starších kolegov. To bol hlavný cieľ jednodňovej lekárskej konferencie v Bratislave. Organizátori pre desiatky mladých pediatrov pripravili 29 odborných prednášok."

Ladislav Kužela, riaditeľ DFNsP Bratislava: „Veda a výskum v podstate nie je atraktívna pre mladých ľudí a preto som veľmi rád a používam o slovo čarovné, lebo títo naši mladí ľudia ukazujú, že dá sa to, dá sa to robiť s nadšením, entuziazmom a hlavne dobre."

Peter Hlávek: „Kramárenský deň mal za úlohu ukázať, že aj na Slovensku sa dajú robiť vedecké projekty."

Milan Kokavec, námestník riaditeľa DFNsP Bratislava pre vedu a výskum: „Práve tí mladší kolegovia, tí, ktorí majú byť nasledovníci tých, ktorí pre tú vedu niečo spravili. Som rád, že tých 30 prednášok odznie a že tá veda sa zase na Slovensku posunie dopredu."

Peter Hlávek: „Detská fakultná nemocnica s poliklinikou v Bratislave je prvým zariadením na Slovensku, ktoré sa takouto formou venuje mladým pediatrom. Práve na tomto podujatí mohli prezentovať svoje vedeckovýskumné výsledky. Súčasťou konferencie boli aj vystúpenia skúsených a stále aktívnych profesorov."

Ľudmila Podracká, prednostka 1. Detskej kliniky LF UK DFNsP: „Ktorí majú vysoký vedecký kredit, aby vedeli tí mladí, ako to má vyzerať v budúcnosti a aká je orientácia výskumu v oblasti detského lekárstva."

Peter Hlávek: „Prednášky boli zamerané na vzácne choroby, ktoré sa týkajú detí. Pri niektorých lekári stále nepoznajú príčinu ich vzniku, ani ich priebeh."

Jana Feldinzská, lekárka: „Moja prednáška bola zameraná na chronickú multifokálnu osteomyelitídu. Toto ochorenie je špecifické tým že môže sa manifestovať ako klasické bolesti, ale môže nám imitovať aj nejaké malígne alebo zápalové ochorenie v oblasti pohybového aparátu."

Peter Hlávek: „Zámerom druhého ročníka medzinárodnej konferencie bolo poukázať na úspechy vedy, ako aj pediatrickej starostlivosti."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

Kľúčové slová:
konferencie, klinické lekárske vedy

Odbory vedy a techniky:
Lekárske vedy

Tlač