Naše predsedníctvo končíme so cťou

14. 12. 2016

Predsedníctvo v Rade EÚ končíme so cťou a radom výsledkov, povedal na záver poslednej Rady EÚ pre všeobecné záležitosti v utorok v Bruseli minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák, ktorý jej v mene SR predsedal.M. Lajčák
Brusel (13.decembra) – „Slovensko na začiatku svojho historicky prvého predsedníctva v Rade Európskej únie sľúbilo, že sa zameria na pozitívnu agendu a na posilnenie EÚ v záujme všetkých jej občanov. Na konci predsedníctva si dovolím tvrdiť, že sme túto ambíciu naplnili.” Na záver poslednej Rady EÚ pre všeobecné záležitosti to v utorok v Bruseli povedal minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák, ktorý jej v mene SR predsedal.

„Naše prvé predsedníctvo môžeme uzavrieť so cťou a pomerne dlhým zoznamom výsledkov vo viacerých oblastiach," zbilancoval minister M.Lajčák a ako príklad uviedol aktuálny prelomový kompromis členských štátov ohľadom modernizácie ochranných obchodných nástrojov. Zároveň sa poďakoval všetkým partnerom, ktorí Slovensko pri výkone predsedníckej funkcie podporili a pomohli mu. „Osobitne ďakujem desiatkam slovenských expertov, diplomatov a všetkých našich zamestnancov, bez ktorých by toto predsedníctvo nemohlo byť takým jedoznačným úspechom,"  dodal minister M. Lajčák.

Rada na rokovaní v utorok formálne odsúhlasila vyjednávaciu pozíciu pre Európsky fond udržateľného rozvoja, čo je zásadný krok na ceste k jeho vytvoreniu. Ide o dôležitý nástroj na odstraňovanie  príčin migrácie vytváraním pracovných miest, podporou investícií a rozvoja v partnerských krajinách Afriky ale aj v európskom susedstve.

Ministri na Rade pre všeobecné záležitosti schválili aj spoločné vyhlásenie, ktorým vytyčuje priority EÚ na rok 2017 tak ako to dohodlo slovenské predsedníctvo s Európskou komisiou a Európskym parlamentom.

„Je to vôbec prvýkrát, že sa tri inštitúcie dohodli na legislatívnych prioritách na ďalší rok. To by nám malo umožniť dosiahnuť pokrok v šiestich  prioritných oblastiach od  zamestnanosti, rastu a investící, cez sociálnu Európu, bezpečnosť, reformu migračnej politiky až po spoločný digitálny trh, energetiku a ochranu klímy," spresnil minister M. Lajčák.

Deklaráciu následne podpísali v Štrasburgu premiér Robert Fico za predsednícku krajinu EÚ, predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker a predseda Európskeho parlamentu Martin Schulz.

Keďže utorkové zasadnutie ministrov pre európske záležitosti EÚ bolo posledným počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ, minister M.Lajčák na záver symbolicky odovzdal predsednícky zvonec, ktorým sa otvárajú a končia rokovania, predstaviteľovi nasledujúcej predsedníckej krajiny - maltskému vicepremiérovi Louisovi Grechovi.

Viac na stránke predsedníctva SR v Rade EÚ

Vyjadrenie ministra M. Lajčáka pred začiatkom Rady

Tlačová konferencia po skončení Rady 

Zdroj a fotozdroj:

stránka predsedníctva SR v Rade EÚ

Uverejnila MI

 

Kľúčové slová:
politické vedy , tlačová správa

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač