Objav svoj talent – Európsky týždeň odborných zručností

01. 12. 2016

objav svoj talent logoSAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu vyhlásila súťaž o najzaujímavejšie podujatia organizované na Slovensku. Jej cieľom je podporiť organizovanie rôznych podujatí venovaných Európskemu týždňu odborných zručností, ktoré zatraktívnia odborné vzdelávanie a prípravu (OVP) na Slovensku, zlepšia jeho imidž, príťažlivosť a kvalitu a spropagujú program Erasmus+ a jeho význam v OVP.

Čo je Európsky týždeň odborných zručností?
Je to iniciatíva Európskej komisie vyhlásená v roku 2016. Jej cieľom je zatraktívniť odborné vzdelávanie a prípravu na zaistenie kvalitných zručností a pracovných miest, a to organizovaním rôznych podujatí v celej Európe na miestnej, regionálnej, národnej alebo európskej úrovni.

Kedy sa organizuje?
Európska komisia vyhlásila prvý Európsky týždeň odborných zručností na 5. – 9. decembra 2016.

Kto sa môže zapojiť?
Počas týždňa, ako aj v období pred ním, môžu rôzne organizácie odborného vzdelávania a prípravy, podniky, spoločnosti, miestne, regionálne a národné orgány, obchodné komory, profesijné zväzy, atď. organizovať rôzne akcie a podujatia na zatraktívnenie a podporu odborného vzdelávania a prípravy.

Ako sa zapojiť?
Európska komisia vytvorila pre iniciatívu Európsky týždeň odborných zručností osobitnú internetovú stránku, na ktorej sú uvedené informácie o cieľoch iniciatívy, kto a ako sa môže do nej zapojiť, ako aj rôzne podporné materiály: usmernenie pre zapojenie sa do iniciatívy, leták, poster, banner, logo, a to vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie (vrátane slovenčiny).
Organizácie v členských štátoch Európskej únie, krajinách Európskeho združenia voľného obchodu a kandidátskych krajinách, ktoré organizujú podujatia venované Európskemu týždňu odborných zručností spĺňajúce minimálne požiadavky kvality, môžu informácie o svojich podujatiach vložiť priamo na európsku stránku iniciatívy, čím sa vytvorí jedinečná databáza všetkých podujatí organizovaných vo všetkých zapojených krajinách. Európska stránka Európskeho týždňa odborných zručností

Zdroje:

SAAIC

The European Vocational Skills Week

Uverejnila: MI

 

Kľúčové slová:
súťaže, vzdelávanie

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Talent ako budúcnosť Európy (1)
Talent ako budúcnosť Európy (2)

Tlač