Ocenenia za šírenie dobrého mena Slovenska v zahraničí

01. 12. 2016

Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák ocenil Slovákov, ktorí robia dobré meno Slovensku v zahraničí, a to ilustrátorku a prekladateľku Maju Poláčkovú, akademického sochára Jána Zoričáka a mladú vedkyňu Petru Hamerlik. Boli ocenení titulom Vyslanec dobrej vôle.  

Televízna stanica STV 1_logo(28. 11. 2016; Televízna stanica STV 1; Správy RTVS; 19:00; por. 22/25; Elena Senková, Viliam Stankay)

Viliam Stankay, moderátor: „Slovákov, ktorí robia dobré meno Slovensku v zahraničí, ocenil šéf diplomacie Miroslav Lajčák. Vyslankyňou dobrej vôle sa stala ilustrátorka a prekladateľka Maja Poláčková, žijúca v Bruseli. Do francúzštiny preložila slovenských klasikov Dominika Tatarku a Vladimíra Mináča. Minister ocenil aj akademického sochára Jána Zoričáka a Petru Hamerlik, mladú vedkyňu, ktorá pôsobí v Dánsku."

Elena Senková, redaktorka: „Satirický príbeh Výrobca šťastia je pre Maju Poláčkovú srdcovou záležitosťou. Keď pred štyridsiatimi rokmi emigrovala do Bruselu za manželom, úspešným belgickým spisovateľom, vzala si román o malomeštiactve, socialistickej spoločnosti od Vladimíra Mináča so sebou. Neskôr ho s manželom preložila do francúzštiny."

Maja Poláčková, ocenená ilustrátorka a prekladateľka: „Úspech bol taký, že divadelná režisérka jedného veľkého divadelného zboru sa na nás obrátila o divadelnú adaptáciu. Takže ten román bol zadaptovaný pre divadlo a videli ho tisícky, tisícky, tisícky ľudí v Belgicku."

Elena Senková: „Okrem Mináča priblížila francúzsky hovoriacemu publiku aj Dominika Tatarku. Maja Poláčková je aj uznávaná ilustrátorka s ľahko rozpoznateľným rukopisom, tvorí koláže ľudských postáv z novinového papiera."

Maja Poláčková: „Novinový papier, on je ohraničený a z toho ohraničeného musíte urobiť niečo, čo nemá hranice. Ja ich najskôr vidím v imaginácii, si ich predstavujem v stránkach, potom urobím malú kresbu tej postavičky a potom ich jeden po druhom ručne vystrihujem."

Elena Senková: „Dielo Maje Poláčkovej je vo výbere osemdesiatich autorov reprezentujúcich súčasnú umeleckú tvorbu v Belgicku. Za šírenie dobrého mena Slovenska získala titul vyslankyňa dobrej vôle."

Miroslav Lajčák, minister zahraničných vecí SR (nom. Smeru SD): „Dosiahla významné ocenenia v zahraničí, jej diela sú vystavované vo svete. Myslíme si, že si naozaj zaslúži, aby sme ju takýmto spôsobom predstavili na Slovensku."

Elena Senková: „Ocenení boli aj akademický sochár Ján Zoričák a vedkyňa Petra Hamerlik. Jubilejné piate odovzdávanie cien bolo venované nedožitým deväťdesiatym piatym narodeninám Alexandra Dubčeka."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MB)

Tlač