Príchod japonského investora do Košíc

12. 12. 2016

V Košiciach v priemyselnom parku pri letisku majú Japonci v roku 2018 začať s výrobou v novom závode. Japonská spoločnosť Minebea sa chce v košickej fabrike sústrediť na dva sektory. Výroba akumulátorov, motorov, ventilátorov a podsvietenia LCD obrazoviek bude určená pre automobilový priemysel. Druhý sektor podľa generálneho riaditeľa spoločnosti Minebea Slovakia sa zameria na výrobu motorov na jednosmerný pohon pre široký sortiment domácich a IT zariadení.

  logo Rozhlasová stanica Regina(09. 12. 2016; Rozhlasová stanica Regina Košice; Pozor, zákruta!; 14:00; por. 4/4; Igor Michalčík)

Igor Michalčík, moderátor: „V Košiciach v priemyselnom parku pri letisku majú Japonci v roku 2018 začať s výrobou v novom závode a v prvej etape v ňom zamestnať okolo tisíc sto ľudí. Informácia, ktorú pred týždňom oznámil premiér Robert Fico. Japonská spoločnosť Minebea sa chce v košickej fabrike sústrediť na dva sektory. Pritom výroba akumulátorov, motorov, ventilátorov a podsvietenia LCD obrazoviek bude určená pre automobilový priemysel. Druhý sektor podľa generálneho riaditeľa spoločnosti Minebea Slovakia Jörga Hoffmanna sa zameria na výrobu motorov na jednosmerný pohon pre široký sortiment domácich a IT zariadení. A tak je len prirodzené, že príchod takejto investície víta aj prezident Zväzu automobilového priemyslu Slovenskej republiky Juraj Sinay."

Prof. Juraj Sinay, prezident Zväzu automobilového priemyslu Slovenskej republiky: „Príchod investora práve do časti, kde nie je dostatočný počet subdodávateľov a súčasných moderných investícií, treba považovať za krok, ktorý sa usilujeme realizovať, aby sme umiestnili nové investície tam, kde je ešte dostatok pracovnej sily, kde je potenciál, či už vedecký, výskumný a inovačný. A to sú práve Košice. A tento krok je po dlhom čase jeden z tých, ktorý ukazuje, že je tu šanca, je tu tá vôľa investorov. Takže hodnotíme to aj z nášho pohľadu veľmi pozitívne."

Igor Michalčík: „Juraj Sinay spomínal aj košický vedecký a inovačný potenciál, ktorý, zdá sa, tiež prispel k tomu, že japonský investor sa spomedzi viacerých krajín a v konečnom dôsledku aj vo finále s Rumunskom rozhodol pred nižšou cenou pracovnej sily uprednostniť kvalitu a ponuku zázemia. Dekan Strojníckej fakulty košickej techniky František Trebuňa hovorí o podmienkach, ktoré na fakulte v ostatných rokoch aj pre takýchto investorov vytvorili."

František Trebuňa, dekan Strojníckej fakulty Technickej univerzity Košice: „Združili sme laboratóriá do veľkých celkov, a práve keď prvýkrát sa uskutočnila návšteva tejto japonskej firmy, zistili, že vlastne máme im čo ponúknuť. Nielen z hľadiska výučby študentov pre ich potreby, ale i z hľadiska vedeckej spolupráce. A myslím si, že to rozhodnutie je práve na základe toho, čo videli u nás."

Igor Michalčík: „Profesor Trebuňa dokonca hovorí aj o možnom vyjdení v ústrety firme nielen pri neskôr uvažovanom centra výskumu a vývoja, ale aj v otázke špecifickej študijnej prípravy ich študentov pre výrobné potreby spoločnosti."

František Trebuňa: „Predpokladám, že v priebehu šiestich týždňov otvoríme prototypové inovačné centrum na našej fakulte a toto centrum zdokumentuje to, že fakulta je totálne pripravená riešiť i úlohy praxe a určite im vyjdeme v ústrety, ako sme to urobili aj pre iné firmy. Keď firma Oerlicon prišla do Košíc, ku nám prišla, vytypovala si odbory, ktoré chcú aby boli pripravení študenti a my sme im to promptne pripravili. To isté urobíme aj teraz. Systém, ktorý je na vysokej škole nám umožňuje, že my vlastne flexibilne vieme im pripraviť v podstate absolventov na mieru. Keď som prezeral smerovania ich výrobného profilu, tak to prekrytie je veľmi výrazné a myslím si, že firma sama bude nás hľadať nielen v oblasti poskytovania absolventov, ale aj v oblasti pomoci pri vedecko‑výskumných úlohách."

Igor Michalčík: „Hoci názov Minebea bol pre väčšinu z nás ešte pred pár dňami úplnou neznámou, ani pre tých, ktorí priamo rokovali a snažili sa pretlačiť náš región do čo najlepšej pozície vo vzťahu k firme, ale napríklad ani pre náš Zväz automobilového priemyslu, nebol neznámou. Opäť Juraj Sinay."

Juraj Sinay: „My sme o nej počuli, dokonca aj z pozície Zväzu automobilového priemyslu rokujeme s tými, ktorí sú na území Slovenskej republiky. Mali sme veľmi veľa intenzívnych rokovaní aj s ich nemeckými vyjednávačmi, ktorí boli na univerzite, či už na pôde Zväzu automobilového priemyslu. Vieme o nich. Je to špičková výroba práve toho, čo potrebuje moderná technológia a priemysel 4.0."

Igor Michalčík: „Aký užitočný teda môže byť tento závod a jeho automobilová produkcia od roku 2018 nielen pre náš automobilový priemysel? Uzatvára Juraj Sinay."

Juraj Sinay: „Či môže citeľne pomôcť, alebo nie, to je veľmi ťažká otázka. Ale určite áno, lebo vyrába špičkové senzory, špičkové zariadenia na to, aby sa vedel dobre monitorovať chod automobilu a riadiť ho. A druhá vec je, však je to svetová firma, ktorá umiestňuje všetky svoje produkty do špičkových automobilov na trhu."

Igor Michalčík: „Do roku 2018 teda Japonci plánujú preinvestovať takmer šesťdesiat miliónov eur a v novopostavenom závode zamestnať tisíc sto ľudí, sčasti pre automobilový priemysel. Premiér Robert Fico však pred týždňom netajil aj ďalšie očakávania od tohto investora."

Robert Fico, predseda vlády SR (Smer‑SD): „Ak sa pozrieme na ambiciózne plány spoločnosti Minebea, môžeme predpokladať, že celkový objem investícií, ako aj celkový počet novovytvorených miest môže byť ešte vyšší."

Igor Michalčík: „Náš rezort hospodárstva už teraz predpokladá, že do roku 2022 sa môže celková investícia spoločnosti Minebea v Košiciach vyšplhať na sto miliónov eur a personálne obsadenie navýšiť ešte zhruba o deväťsto ďalších pracovníkov. Uvidíme.

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

Kľúčové slová:
strojárstvo , technológie

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač