Promócia nových doktorov vied

16. 12. 2016

Na slávnostnej promócii, ktorej sa zúčastnil aj prezident Andrej Kiska a minister školstva Peter Plavčan, si sedemnásť nových doktorov vied prevzalo diplomy. Medzi novými doktormi vied sú aj štyri ženy.  Najvyššiu vedeckú hodnosť si okrem Slovákov prevzali aj traja Česi. Podľa ministra školstva je to tiež vizitkou kvality nášho vzdelávacieho systému.

Televízna stanica TA 3_logo(14. 12. 2016; Televízna stanica TA 3; Hlavné správy; 18.30; por. 11/23; Lenka Ježová, Natália Fónod Babincová, Alfonz Šuran)

Natália Fónod Babincová, moderátorka: „O vedu a výskum je na Slovensku stále záujem a dôkazom je sedemnásť nových doktorov vied, ktorí si prevzali svoje diplomy. Na ich slávnostnej promócii sa zúčastnili aj prezident Andrej Kiska a minister školstva Peter Plavčan."

Lenka Ježová, reportérka TA 3: „V aule Univerzity Komenského v Bratislave sa zišla vedecká obec, aby ocenila šikovných ľudí, tí sa napriek neľahkej situácii v oblasti slovenskej vedy rozhodli vybrať touto cestou."

Jozef Ukropec, doktor vied: „Priťahoval ma vedecký výskum, jednoducho chcel som poznať, ako funguje ľudský organizmus, akým spôsobom možno ovplyvniť ľudské zdravie."

Lenka Ježová: „Medzi novými doktormi vied sú aj štyri ženy, od štúdia ich neodradilo ani to, že vedci sú väčšinou muži."

Katarína Mikušová, doktorka vied: „Je to ocenenie kvality našej práce a to jednoducho poteší človeka a najmä keď je to uznanie od ľudí, ktorých si váži."

Lenka Ježová: „Najvyššiu vedeckú hodnosť si okrem Slovákov prevzali aj traja Česi. Podľa ministra školstva je to tiež vizitkou kvality nášho vzdelávacieho systému."

Pavol Šajgalík, predseda SAV: „Nie je to tak, že naši chodia do Čiech niečo robiť, ale naopak, Česká republika alebo vedeckí pracovníci v Českej republike pochopili, že úroveň tejto vedeckej hodnosti je natoľko dobrá, že sa oplatí prísť to urobiť na Slovensko."

Peter Plavčan, minister školstva: „Máme nových doktorov vied, slovenská veda preukazuje, že výsledky, ktoré v nedávnej minulosti boli publikované, ktoré hovorili o tom, že naši vedci získali významné projekty v Európskej únii, sa potvrdzuje, že máme výborných vedcov a tí vedci majú výborné výsledky."

Lenka Ježová: „Doktori vied si prevzali diplomy z rúk predstaviteľov inštitúcií a škôl, v ktorých im tieto hodnosti udelili."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MB)

Kľúčové slová:
vysoké školy, vzdelávanie, veda

Spoločná promócia doktorov vied na UK

Tlač