Reakcia predsedníctva na nepravdivé správy týkajúce sa programu Erasmus+

01. 12. 2016

Program Erasmus je hmatateľným úspechom a sme presvedčení, že ním aj ostane.

ERASMUS + logo

V rámci súčasných rokovaní o strednodobej revízii viacročného rozpočtového rámca na roky 2014 –  2020 Rada (t. j. členské štáty) plánuje podporiť program Erasmus+ prostredníctvom dodatočných finančných prostriedkov vo výške 100 miliónov EUR.

Vzhľadom na nesprávne informácie, ktoré sa objavili v médiách, jednoznačne konštatujeme, že slovenské predsedníctvo v žiadnom prípade nenavrhuje znížiť prostriedky vyčlenené na program Erasmus o polovicu (v súčasnosti celkovo 14,7 miliardy EUR na roky 2014 – 2020) – tieto správy sú úplne nepravdivé a nepodložené. Práve naopak, Rada je pripravená zvýšiť objem dostupných finančných prostriedkov, keďže tento program považujeme za dôležitý a úspešný.

Hoci ide o nižšiu sumu, ako pôvodne navrhovala Komisia (navýšenie o 200 miliónov EUR), stále navrhujeme značné zvýšenie o 100 miliónov EUR – najmä v situácii, keď sme konfrontovaní s bezprecedentnými výzvami, ako sú migrácia či bezpečnosť. Navyše, nezabúdajme na to, že naše ekonomiky a verejné financie sa stále nedostali z najhoršieho – podľa prognóz Komisie čaká EÚ v budúcom roku len veľmi mierny hospodársky rast na úrovni 1,6 % a stále čelíme rozpočtovým obmedzeniam vzhľadom na vysokú úroveň verejných dlhov (v súčasnosti v EÚ dosahujú v priemere 86,6 % HDP).

To, že mladí ľudia patria medzi najvyššie priority, potvrdzuje aj zámer Rady vyčleniť ďalších 1,2 miliardy EUR do iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, ktorá má pomôcť riešiť problém nezamestnanosti mládeže v EÚ v rokoch 2017 – 2020. Táto suma prevyšuje pôvodný návrh Komisie (o 20 %). Zároveň bude doplnená zodpovedajúcou sumou finančných prostriedkov vo výške 1,2 miliardy EUR z Európskeho sociálneho fondu.

Tlačová správa z 15. 11. 2016

Zdroj: Portál  predsedníctva SR v Rade EÚ

 Uverejnila MI

 

Kľúčové slová:
vzdelávanie, tlačová správa

Odbory vedy a techniky:
Spoločenské vedy

Tlač