Satelitná navigácia Galileo začína fungovať

15. 12. 2016

logo GALILEOSystém Galileo je európsky globálny systém satelitnej navigácie. Poskytuje celú škálu najmodernejších služieb v oblasti určovania polohy, navigácie a určovania času pre používateľov na celom svete. Systém Galileo je plne interoperabilný so systémom GPS, ale koncovým používateľom bude poskytovať presnejšie a spoľahlivejšie určovanie polohy.

Zostava systému Galileo sa v súčasnosti skladá z 18 satelitov, pričom všetky sa už nachádzajú na obežnej dráhe. Predpokladá sa, že úplná zostava s celkovo 30 satelitmi bude dokončená v roku 2020.Zatiaľ prvý Galileo smartfón vyvinutý španielskou spoločnosťou BQ je už na trhu, pričom sa očakáva, že ostatní výrobcovia budú nasledovať tento príklad. Ďalším prínosom bude možnosť testovať nápady vývojárov aplikácií na základe skutočného signálu.

Počiatočné služby systému Galileo riadi Agentúra pre európsky globálny navigačný satelitný systém (GSA). Program Galileo celkovo riadi Európska komisia, ktorá odovzdala zodpovednosť za zavádzanie systému a technickú podporu pri operačných úlohách Európskej vesmírnej agentúre (ESA).

Čo je nové

Európsky systém satelitnej navigácie Galileo začne 15. decembra 2016 ponúkať svoje počiatočné služby subjektom verejného sektora, podnikom a občanom.
Európska komisia vo štvrtok 15. decembra vydá v Bruseli oficiálne vyhlásenie o počiatočných službách, na základe ktorého systém Galileo začne v spojení so systémom GPS poskytovať tieto bezplatné služby:

  • podpora záchranných operácií: objavenie osoby stratenej na mori alebo v horách môže v súčasnosti trvať aj niekoľko hodín. Prostredníctvom pátracej a záchrannej služby (SAR) je možné uskutočniť núdzové volanie zo zariadenia kompatibilného so systémom Galileo, na základe ktorého môžu byť stratené osoby rýchlejšie nájdené a zachránené, keďže čas potrebný na ich nájdenie sa skráti len na 10 minút. Uvedená služba by v budúcnosti mala byť rozšírená o funkciu informovania odosielateľa núdzového volania o tom, že lokalizácia bola úspešná a pomoc je na ceste.
  • presnejšia navigácia pre občanov: otvorená služba systému Galileo ponúkne bezplatnú službu pre hromadný trh v oblasti určovania polohy, navigácie a určovania času, ktorú bude možné využívať pomocou čipových súprav kompatibilných so systémom Galileo v smartfónoch a automobilových navigačných systémoch. Od jesene 2016 je na trhu niekoľko takýchto smartfónov, ktoré v súčasnosti dokážu využívať signály na presnejšie určenie polohy. Systém Galileo sa od roku 2018 bude nachádzať vo všetkých nových modeloch automobilov predávaných v Európe, pričom bude poskytovať vylepšené navigačné služby širokej škále zariadení a umožní aj fungovanie núdzového reakčného systému eCall. Presnejšie určovanie polohy v rámci systému Galileo bude prínosom najmä pre osoby, ktoré používajú navigačné zariadenia v mestách, kde môžu byť satelitné signály často blokované vysokými budovami.
  • lepšia časová synchronizácia kritických infraštruktúr: systém Galileo s využitím hodín s vysokou presnosťou umožní lepšiu časovú synchronizáciu bankových a finančných transakcií, ako aj telekomunikačných a energetických distribučných sietí, akými sú napríklad inteligentné siete. Prispeje to k zefektívneniu ich činnosti.
  • bezpečné služby pre subjekty verejného sektora: systém Galileo bude prostredníctvom verejnej regulovanej služby podporovať aj subjekty verejného sektora, ako sú služby civilnej ochrany, služby humanitárnej pomoci, colná správa a polícia. Počas vnútroštátnych núdzových alebo krízových situácií (napríklad počas teroristických útokov) bude pre používateľov zo štátnej správy k dispozícii obzvlášť stabilná a plne šifrovaná služba, ktorá zabezpečí kontinuitu služieb.

Z vyhlásenia o počiatočných službách systému Galileo vyplýva, že satelity a pozemná infraštruktúra systému sú v súčasnosti schopné prevádzky. Tieto signály budú veľmi presné, ale nebudú k dispozícii nepretržite. Preto sa počas počiatočnej fázy budú signály systému Galileo používať v spojení s inými systémami satelitnej navigácie, ako je GPS.

V nadchádzajúcich rokoch budú vypustené nové satelity s cieľom rozšíriť zostavu systému Galileo, čo postupne zlepší jeho celosvetovú dostupnosť. Očakáva sa, že táto zostava bude dokončená do roku 2020, keď systém Galileo dosiahne plnú operačnú kapacitu.

Zdroj:

Tlačová správa EK

Fotozdroj: ESA

Uverejnila: MI

 

 

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač