Technológie sú budúcnosť

05. 12. 2016

Technológie v inteligentných mestách pomáhajú samosprávam lepšie slúžiť svojim obyvateľom. Medzi populárne technológie patrí napríklad aj nový typ verejného osvetlenia, ktorý okrem šetrenia energie cez senzory zbiera aj ďalšie údaje z okolia. Údaje môže využiť polícia pri prevencii kriminality. Technológie môžu zefektívniť napr. aj parkovanie a odpadové hospodárstvo.

Televízna stanica TA 3_logo(4. 12. 2016; Televízna stanica TA 3; Hlavné správy; 18.30; por. 10/15; Lenka Ježová, Zuzana Straková Wenzlová, Jozef Dúbravský)

Zuzana Straková Wenzlová, moderátorka: „Rastúca populácia, klimatické zmeny, energetická náročnosť či kolabujúca doprava – to sú len niektoré z výziev, ktorým čelia mestá. Preto si už nevyberajú, či budú inteligentné, lebo je to nutnosť. Celosvetovo sa využívajú nové technológie, ktoré zvyšujú ich efektivitu."

Lenka Ježová, redaktorka: „Tzv. štvrtá priemyselná revolúcia ovplyvňuje všetky oblasti nášho života. Krajiny, ktoré spustili vlnu pokroku sa rozhodli podeliť o svoje skúsenosti."

Adam Sterling, veľvyslanec USA v SR: „Technológie v inteligentných mestách pomáhajú samosprávam lepšie slúžiť svojim obyvateľom. Mestá a obce vedia totiž najlepšie, kde sú najviac potrebné."

Lenka Ježová: „Medzi populárne technológie patrí napríklad aj nový typ verejného osvetlenia. Ten okrem šetrenia energie cez senzory zbiera aj ďalšie údaje z okolia, ktoré môže využiť polícia pri prevencii kriminality."

Ina Malatinská, odborníčka na inteligentné mestá: „Môžu zefektívniť trebárs parkovanie, môžu si zefektívniť odpadové hospodárstvo. Vo výsledku to priláka aj talent, priláka to investície."

Lenka Ježová: „S informatizáciou miest sa však často spájajú aj obavy z možných kybernetických útokov. Jednou z najväčších výziev inteligentných miest je ochrana osobných údajov a bezpečnosť. Nové technológie totiž zbierajú veľké množstvo dát o všetkých obyvateľoch. Zabezpečenie systémov je preto dôležitejšie ako v minulosti."

Ján Alexa, odborník na inteligentné mestá (preklad z češtiny): „Predikujeme, že tá pravdepodobnosť útoku na mestá sa bude určite zvyšovať a bude sa zvyšovať už len preto, že ako mestá adaptujú rôzne inteligentné systémy, tak to potenciálne poškodenie toho mesta nejakým útokom sa bude zväčšovať."

Lenka Ježová: „Prvé lastovičky máme už aj na Slovensku. Ambíciou stať sa inteligentným mestom má napríklad Poprad, Trenčín či Bratislava. Ostatné mestá sa pomaly pridávajú."

 

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MB)

Kľúčové slová:
informačné a komunikačné technológie , inovácie, technológie

Tlač