Tlačová beseda – Úspech vedeckého tímu

01. 12. 2016

Tlačová konferencia venovaná veľkému dňu slovenskej vedy. Slovenskí vedci uspeli vo výzve Teaming rámcového programu Európskej únie na podporu výskumu a inovácií Horizont 2020.


logo Televíznej stanice TA 3(25. 11. 2016; Televízna stanica TA 3; Tlačová beseda; 13.15; por. 1/1; -/Katrin Lengyelová)

Vahram Chuguryan, hovorca ministerstva školstva: „Vážené dámy, vážení páni, vitajte na tlačovej konferencii venovanej veľkému dňu slovenskej vedy. Slovenskej vede sa podaril veľký úspech a veľmi radi by sme vás o tom chceli informovať. Takže na tlačovej konferencii vítam ministra Školstva, vedy, výskumu a športu pána Petra Plavčana."

Peter Plavčan (nominant SNS), minister školstva, vedy, výskumu a šport: „Dobrý deň." Vahram Chuguryan: „Pána Pavla Šajgalíka predsedu Slovenskej akadémie vied." Pavol Šajgalík, predseda SAV: „Dobrý deň prajem." Vahram Chuguryan: „Pána Jozefa Habánika, rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka."
Jozef Habánik, rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka:
„Dobrý deň." Vahram Chuguryan: „Pán Tomáša Buchu, riaditeľa Lesníckeho výskumného ústavu vo Zvolenem – Národné lesnícke centrum."
Tomáš Bucha, riaditeľ Lesníckeho výskumného ústavu Zvolen:
„Dobrý deň."
Vahram Chuguryan:
„A pána Karola Fröhlicha, podpredsedu Slovenskej akadémie vied." Karol Fröhlich, podpredseda SAV: „Dobrý deň prajem."

Vahram Chuguryan: „Takže nech sa páči pán minister, poprosím vás o úvodné slovo."

Peter Plavčan: „Ďakujem veľmi pekne. Vážené dámy, vážení páni, je mi potešením, že môžem oznámiť veľký úspech slovenskej vedy. V rámci výzvy Teaming rámcového programu Horizont 2020, v rámci tohto programu a projektu Teaming sme dosiahli významné úspechy, kedy 167 projektov prešlo cez veľmi náročné hodnotenie threshold (?) 13, z toho boli tri slovenské projekty. Jeden projekt bol Trenčianskej univerzity v Trenčíne, jeden Slovenskej akadémie vied a ďalší Národného lesníckeho centra vo Zvolene, ktoré patrí do pôsobnosti rezortu pôdohospodárstva. Trenčianska univerzita v Trenčíne tým získala financovanie 15 miliónov eur s tým, že pri navýšení prostriedkov, ktoré mi bolo prisľúbené pri osobných rozhovoroch nedávno v Bruseli eurokomisárom pánom Moedasom, je veľká šanca na to, aby tieto prostriedky získali aj tieto ďalšie dva projekty. Tak isto môžem uviesť s potešením aj to, že vieme tieto finančné prostriedky v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyfinancovať aj z týchto zdrojov v rámci Slovenskej republiky. Náročné hodnotenie, ktorým prešli aj tieto dva projekty, je pre nás veľkou zárukou toho, že plánované ciele, ktoré v týchto projektoch boli naplánované, budú aj splnené. Ešte raz opakujem, je to výnimočný úspech slovenskej vedy, kedy zo 167 projektov bolo 13 tých, ktoré prešli týmto náročným hodnotením. Ďakujem pekne."

Vahram Chuguryan: „Ďakujeme pekne. Poprosím pána Šajgalíka."

Pavol Šajgalík: „Ja sa pridám k slovám pána ministra, pretože veda na Slovensku alebo v Slovenskej republike je často považovanú za takú Popolušku, za prívesok tých podstatných vecí, ktoré sa v spoločnosti dejú. A teraz sme dosiahli prvýkrát úspech, ktorý je meraný nie kritériami v Slovenskej republike a kritériami medzinárodnými. A keď zo 167 projektov uspeli tri slovenské a dokonca rád by som povedal, že zo všetkých troch rezortov, to znamená, či už z vysokých škôl alebo rezortného výskumného prostredia alebo Slovenskej akadémie vied, tak považujem za potvrdenie kvality vedy, ktorá sa realizuje na Slovensku. Jedným duchom chcem povedať, že toto sa udialo napriek tomu, že keď si pozriete štatistiky financovania vedy v Slovenskej republike, medzi krajinami Európskej únie sme niekde na konci. Ja dúfam, že toto bude dostatočným motívom pre našich politických reprezentantov, pre decíznu sféru, že veda na Slovensku naozaj podáva vynikajúce výkony napriek tomu stavu, v ktorom sa nachádza a dúfam, že to bude nový začiatok. Tak ako pán minister povedal, ja si nesmierne vážim jeho postoj k tomu, že napriek tomu, že iba jeden projekt sa dostal na hranicu financovania z prostriedkov Európskej komisie, rozhodol sa, že zo štrukturálnych fondov bude podporovať aj tie ďalšie dva projekty, pretože svojou kvalitou ničím nezaostávajú za tým, ktorý bude financovaný. Ďakujem pekne."

Vahram Chuguryan: „Ďakujeme, poprosíme pána Habánika."

Jozef Habánik: „Dámy a páni, prajem rovnako príjemný deň. Gratulujem slovenskej vede, gratulujem svojmu tímu kolegov, špičkových vedeckých pracovníkov na univerzite, že v hodnotení uspeli projektom FunGlass a budovaním výskumného centra pre funkčné a povrchové úpravy skiel. Naša univerzita sa zaradí medzi špičkové excelentné vedecké pracoviská nielen národného, ale aj európskeho významu. V rámci tohto projektu máme za cieľ a za úlohu, máme ambíciu vybudovať kvalitnú prístrojovú infraštruktúru, vytvoriť 44 vedeckovýskumných nových pracovných miest z domácich doktorandov, ale aj doktorandov zo zahraničia. Budeme vytvárať spoločné doktorandské programy a udeľovať spoločné diplomy. V rámci tohto projektu a to je mimoriadny úspech slovenských univerzít, koordinujeme tri ďalšie slovenské univerzity, sú to univerzity v Padove, Erlangene a v Jene. Dve z nich sa nachádzajú na významných miestach šanghajského rebríčka. Koordinujeme Výskumný ústav sklársky v Madride. To znamená, že dôjde naozaj o excelentné pracovisko medzinárodného významu, ktoré bude vybudované na pôde našej univerzity."

Vahram Chuguryan: „Nech sa páči pán Bucha."

Tomáš Bucha: „Dobrý deň vám všetkým ešte raz. Ja by som chcel povedať ešte raz. Naše centrum excelentnosti Ligno Silva nie je len úspechom národného lesníckeho centra a nášho národného partnera, ktorým je Výskumný ústav papiera a celulózy. Musím poďakovať našich zahraničným partnerom: Európskemu lesníckemu inštitútu a rakúskemu partnerovi Projekt Competence (?). Okrem toho si myslím, že nielen tieto štyri organizácie, ale je to úspech celého nášho sektora, lesníckeho-drevárskeho sektora, ale aj priemyslu celulózy a papiera. Nielen vedecká základňa, ale aj všetci priemyselní partneri sme toho názoru, že tieto sektory, ktoré som spomenul, majú potenciál, aby rástli z 2,5 percenta príspevkov HDP na štyri percentá. Toto je podstatné, čím my vlastne chceme prispieť týmto našim projektom. Aby aj tá zamestnanosť, ktorá je okolo 30-tisíc narástla možno aj na 40-tisíc. To sú tie globálne čísla ktoré boli na začiatku, ktoré nás nasmerovali k tomu, aby sme dali sily dokopy, prepojili celý reťazec produkcie, využitia a spracovania dreva do jedného centra excelentnosti, riešili problematiku produkcie, využívania chemického spracovania, piliarskeho spracovania, ale aj recyklačných systémov, tých moderných technológií recyklačných systémov a systémov kaskádovitého využitia dreva. Ďakujem za pozornosť."

Vahram Chuguryan: „Ďakujem pekne páni za vaše potešujúce informácie z oblasti vedy. Kolegyniam a kolegom ďakujem za účasť na tlačovej konferencii a prajem príjemné popoludnie. Dovidenia."

Publikované z monitoringu  STORIN, s. r. o.

(MI)

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Projekt Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka uspel v grantovej výzve EK

Tlač