VEDA V CENTRE – Vianočný špeciál: Strukoviny nielen na vianočnom stole

05. 12. 2016

Pozývame vás do vianočného špeciálu vedeckej kaviarne, v ktorej budeme diskutovať o výhodách strukovín pre naše zdravie a či končiaci sa Medzinárodný rok strukovín 2016 skutočne zvýšil naše povedomie o význame strukovín pre trvalo udržateľnú budúcnosť. Nielen z tohto dôvodu bude vianočný špeciál o strukovinách. V mnohých rodinách na Slovensku sa na Štedrý deň, okrem tradičnej kapustnice, podáva aj šošovicová polievka. 

doc. Ing. Eva Candráková, PhD.Vo štvrtok 15. decembra 2016 o 17.00 hod. privítame vo vedeckej kaviarni Veda v CENTRE - Vianočný špeciál odborníčku na strukoviny doc. Ing. Evu Candrákovú, PhD., z Katedry  rastlinnej výroby Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Strukoviny sú významnou skupinou poľnohospodárskych plodín. Zužitkovať sa dajú celé rastliny v živočíšnej výrobe, ale sú vhodné aj na zelené hnojenie. Najviac sa využívajú ich semená v rôznej úprave vo výžive ľudí a zvierat, pretože strukoviny majú podľa odborníkov bohatú nutričnú hodnotu. Ich prednosťou je vysoký obsah bielkovín v semenách, ako aj v celej rastline. A bielkoviny sú nezastupiteľnou zložkou plnohodnotných potravín a látok pre zdravie človeka. Z tohto pohľadu môžu výrazne pomôcť najmä v boji proti hladu a podvýžive ľudstva.

Dozvieme sa, ako je na tom Slovensko v otázke odporúčaných dávok v ich spotrebe, napríklad aj v porovnaní s krajinami EÚ. V prednáške nám docentka Candráková priblíži aj jednotlivé druhy strukovín a vysvetlí, prečo obyčajný bôb vonkoncom nie je fazuľa  a aký je rozdiel medzi fazuľou obyčajnou a sójou fazuľovou. Porozprávame sa aj o podmienkach  pre pestovanie väčšiny druhov strukovín nielen na  Slovensku, ale aj vo svete. Objasníme,  prečo u nás v súčasnosti poklesli plochy pestovaných strukovín a kde hľadať príčiny.

Vedecké kaviarne pod názvom Veda v CENTRE pravidelne raz do mesiaca organizuje pre širokú verejnosť Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave. Ak sa chcete dozvedieť viac, v neformálnej a priateľskej atmosfére pri káve sa môžete do diskusie zapojiť aj Vy. Vedecká kaviareň Veda v CENTRE sa koná v budove CVTI SR na Lamačskej ceste 8/A, na Patrónke. Vstup na podujatie je pre verejnosť voľný!

Veda v CENTRE 15. 12. 2016 Uverejnila: MB

Kľúčové slová:
CVTI SR, biologické vedy, poľnohospodárske vedy, lesníctvo a rybárstvo, popularizácia vedy a techniky, ženy vo vede, veda

Odbory vedy a techniky:
Pôdohospodárske vedy

Tlač