Vedci EÚ budú skúmať vplyv chemických látok na obyvateľov

05. 12. 2016

Európska únia spúšťa obrovský projekt European Human Biomonitoring Initiative, v ktorom budú krajiny EÚ skúmať prítomnosť a množstvá vybraných chemických látok v ľudskom tele. Tento projekt je kľúčový pre ochranu zdravia obyvateľov. Jeho cieľom je získať vedecky podložené dôkazy o zaťažení ľudského organizmu chemickými látkami a pripraviť podklady pre legislatívu na reguláciu chemických látok vo výrobkoch. Za Slovensko sú v  projekte: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, Slovenská technická univerzita, Slovenská zdravotnícka univerzita a Univerzita Konštantína Filozofa.

Projekt bude slávnostne predstavený 8. decembra 2016 v Bruseli na podujatí v rámci predsedníctva SR.  

Horizont 2020Do projektu je zapojených viac ako 130 zdravotníckych a výskumných inštitúcií z 26 krajín Európskej únie. Ide o projekt schémy Horizont 2020, ktoré riešia najdôležitejšie vedecké témy Európskej únie.Spomedzi slovenských univerzít je v zapojení do Horizontu 2020 najúspešnejšia STU. 

Rektor STU Robert Redhammer v tejto súvislosti povedal: „Projekty schválené v schéme Horizont riešia kľúčové výskumné témy Európskej únie. Slovenská technická univerzita vedie rebríček najúspešnejších riešiteľov týchto projektov medzi slovenskými univerzitami a vzdelávacími inštitúciami. Aj tu vidíme efekt poslednej veľkej obnovy laboratórií v rámci univerzitných vedeckých parkov. Nové prístroje, často unikátne v európskom meradle, našim výskumníkom umožňujú držať krok so svetovými vedeckými pracoviskami.“ 

Projekt European Human Biomonitoring Initiative je naplánovaný na obdobie päť rokov. V prvom roku bude hlavnou úlohou zhromaždiť existujúce údaje o prítomnosti chemických látok v ľudskom tele a ich účinku, ktoré sú známe z výskumných a vedeckých štúdií európskych krajín a určiť ich relevantnosť. Ďalšie obdobie bude patriť samotnému výskumu – odoberaniu a analýze vzoriek. Odoberanie vzoriek bude spojené s vyplňovaním rozsiahlych dotazníkov, ktoré bude zahŕňať informácie o zdravotnom stave, stravovacích návykoch, o životnom štýle či špecifikách lokality, v ktorej obyvatelia žijú. To všetko pomôže zistiť zdroj chemických látok a ich cesty do organizmu.

Celkový rozpočet projektu European Human Biomonitoring Initiative je 60 miliónov eur.  Jeho výsledky sa stanú súčasťou európskej databázy chemických látok IPCheM (The Information Platform for Chemical Monitoring). Databáza sa rozšíri o validné a zásadné informácie o prítomnosti a vplyve chemických látok na ľudský organizmus. Tieto údaje majú slúžiť ako podklad pre tvorcov národnej a európskej legislatívy.

Projekt European Human Biomonitoring Initative je jedných z 13 projektov Horizont 2020, do ktorých sú zapojení vedci Slovenskej technickej univerzity. Ide o projekty z oblasti energetiky, nanotechnológií, matematického modelovania, informatiky, internetu vecí, akustiky, ale aj z oblasti materiálového inžinierstva či ekologického plánovania. Štatistiku slovenských inštitúcií zapojených do projektov Horizont 2020 si môžete pozrieť na stránke STU. Vo väčšine projektov je STU partnerom výskumu, v prípade projektu Slovenského iónového centra SlovakION je STU dokonca hlavným koordinátorom celého medzinárodného projektu.

Informácie poskytla:

Andrea Settey Hajdúchová, manažérka pre komunikáciu STU       

www.stuba.sk

Tlačová správa

Uverejnila: MB

Kľúčové slová:
projekty, vysoké školy, veda, výskum

Tlač