Vedecká cukráreň: Alkohol, opica a molekuly – Silvestrovský špeciál

01. 12. 2016

banner decembrovej vedeckej cukrárne 2016

Pozývame študentov stredných škôl na vedeckú debatu dňa 13. 12. 2016 o 9.00 hod. v CVTI SR na tému Alkohol, opica a molekuly – Silvestrovský špeciál. Hosťom, v októbrovej cukrárni, bude doc. Ing. Peter Szolcsányi, PhD., chemik, vedec a popularizátor, ktorý pôsobí na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave.

Peter Szolcsányi Peter Szolcsányi je chemik, vedec a popularizátor, ktorý pôsobí na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Profesionálne sa zaujíma o syntézu vonných molekúl a prírodných zlúčenín, s obľubou rozpráva a píše o chémii v nás a okolo nás. Vo voľnom čase rád varí, hrá tenis, číta knihy a venuje sa rodine.

Kvasinky + Cukor + Voda = Alkohol. Čo všetko sa skrýva za touto jednoduchou rovnicou?

Neformálne a interaktívne rozprávanie o tom, odkiaľ vlastne pochádza a ako sa vyrába alkohol. Čo majú spoločné a čím sa naopak líšia rôzne druhy alkoholických nápojov. Pozitívne účinky ich striedmej konzumácie, ako aj nežiaduce efekty po nadmernom pití. Ako im predchádzať a ako ich „liečiť“. A to všetko z pohľadu zaujímavých molekúl a ich chemických reakcií.

Bratislavská vedecká cukráreň je  pravidelné stretnutia študentov stredných škôl s osobnosťami slovenskej vedy, výskumu a techniky na pôde CVTI SR. NCP VaT oslovuje vedcov – odborníkov, ktorí populárnou formou a jednoduchým spôsobom vedia študentom vysvetliť zložitosti vedeckého výskumu. Prednáška sa uskutoční v konferenčnej miestnosti CVTI SR na 2. poschodí.

Zdroj: NCP VaT

Uverejnila: MI

Reportáž z podujatia bude uverejnená na portáli  Veda na dosah  

 

Kľúčové slová:
chemické vedy, popularizácia vedy a techniky

Odbory vedy a techniky:
Prírodné vedy

Tlač