Zákon o verejných výskumných inštitúciách

08. 12. 2016

Zákon o verejných výskumných inštitúciách vláda prerokuje začiatkom roku 2017.

logo Rádia Lumen(03. 12. 2016; Rozhlasová stanica Lumen; Infolumen; 17:30; por. 1/22; Lucia Pálešová/Lucia Pálešová)

Lucia Pálešová, moderátorka: „Zákon o verejných výskumných inštitúciách by sa na rokovanie vlády mohol vrátiť začiatkom roku 2017. Má zabezpečiť transformáciu ústavou Slovenskej akadémie vied na verejné výskumné inštitúcie. Zároveň by mal tento zákon upraviť aj ich financovanie novela zákona neprešla tento rok v septembri vládou, keď kabinet o tomto bode prerušil rokovanie. Vyskytol sa totiž problém ohľadom majetku. Hovorí predseda Slovenskej akadémie vied Pavol Šajgalík."

Pavol Šajgalík, predseda Slovenskej akadémie vied: „O tom majetku, ktorý by prešiel nehnuteľný majetok do vlastníctva Slovenskej akadémie vied, o jeho prebytočnosti by mohla rozhodovať vláda Slovenskej republiky a to by bola poistka, ktorá je asi najvyššia."

Lucia Pálešová: „Slovenská akadémia vied v súčasnosti spravuje majetok štátu, no ten by mal prejsť podľa nového zákona na verejné výskumné inštitúcie. Vedci by tak mohli tento majetok predať alebo inak zhodnocovať."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

Kľúčové slová:
Slovenská akadémia vied

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač