20 miliónov na dofinancovanie vysokých škôl

26. 02. 2016

V najbližších dňoch by mali vysoké školy dostať na dofinancovanie ďalších dvadsať miliónov eur, čo podľa šéfa rezortu školstva umožnilo zlepšenie stavu verejných financií.

logo Rozhlasová stanica Slovensko(23. 02. 2016; Rozhlasová stanica Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 22:00; por. 1/10; Katarína Ottová, Lenka Felberová)

Lenka Felberová, moderátorka: „Vysoké školy sú roky podfinancované. Peniaze od štátu im nedávajú veľké možnosti na rozvoj. Peniaze zo štátneho rozpočtu im stačia iba na nevyhnutný chod. V najbližších dňoch by mali dostať na dofinancovanie ďalších dvadsať miliónov eur, čo podľa šéfa rezortu školstva umožnilo zlepšenie stavu verejných financií."

Katarína Ottová, redaktorka: „Vysoké školy majú na tento rok v rozpočte viac ako štyristopäťdesiat miliónov eur, čo podľa Slovenskej rektorskej konferencie a rád vysokých škôl neumožňuje rozvoj. V najbližších dňoch dostanú na dofinancovanie vzdelávania a výskumu dodatočnú dotáciu vo výške dvadsať miliónov eur. Hovorí minister školstva Juraj Draxler."

Juraj Draxler, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR (nominant Smeru‑SD): „Na tejto finančnej injekcii sme sa dohodli ešte v minulom roku."

Katarína Ottová: „Viceprezident Slovenskej rektorskej konferencie Karol Mičieta hovorí, že tieto peniaze boli nevyhnutné a ministerstvu to aj vydokladovali. Vlani boli vysoké školy v takzvaných červených číslach. Peniaze im stačili iba na základný chod. Zabezpečili prevádzku, ale chýbalo im na vedu a najmä na doktorandov. Z dotácie by mala Univerzita Komenského dostať približne štyri milióny eur."

Karol Mičieta, viceprezident Slovenskej rektorskej konferencie: „V prvom rade to použijeme na dofinancovanie našich projektov pre mladých vedeckých pracovníkov. Chceme zrušiť červené čísla financovania fakúlt."

Katarína Ottová: „Rozhodujúce slovo bude mať pri rozdeľovaní peňazí akademický senát. Prorektorka Vysokej školy výtvarných umení Bohunka Koklesová je presvedčená, že peniaze pomôžu všetkým školám, ale dotácia nie je podľa nej systémovým riešením problémov."

Bohunka Koklesová, prorektorka Vysokej školy výtvarných umení: „Pre rozvoj škôl je veľmi dôležité, aby vedeli, s akými peniazmi môžu počítať do budúcnosti, a vedieť si naplánovať aj istý rozvoj na najbližšie dva –  tri roky."

Katarína Ottová: „Zajtra by mala vláda rokovať aj o nových programoch Agentúry na podporu výskumu a vývoja na roky 2016 až 2019."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MI)

Kľúčové slová:
vysoké školy

Odbory vedy a techniky:
Iné

Tlač