Americký investor v Elektrárni Vojany

29. 02. 2016

Americká spoločnosť Theta Energy Group prejavila záujem o Elektráreň Vojany. Chce priniesť nové technológie, niektoré vo Vojanoch uvedú do prevádzky prvý raz.  Na vytvorenie osemsto pracovných miest štátnu dotáciu zatiaľ nechce. V Elektrárni Vojany v súčasnosti vyrába elektrinu iba jeden energoblok. Desiatky zamestnancov v rámci racionalizácie prepustili. Slovenské elektrárne hľadajú udržateľné riešenie na prevádzku elektrárne.

Rozhlasová stanica Slovensko_logo(25. 2. 2016; Rozhlasová stanica Slovensko; Rádiožurnál Slovenského rozhlasu; 18:00; por. 13/16; Viktória Doričová, Oto Görner)

Oto Görner, moderátor: „Elektráreň Vojany možno chytí druhý dych. Záujem má americká spoločnosť, ktorá chce vyrábať čistú energiu. Na vytvorenie osemsto pracovných miest štátnu dotáciu zatiaľ nechce."

Viktória Doričová, redaktorka: „V elektrárni Vojany dnes elektrinu vyrába len jeden energoblok. Elektráreň je v strate. Desiatky zamestnancov v rámci racionalizácie prepustili. Ľudia z regiónu vlani spísali aj petíciu za zachovanie výroby. Momentálne v nej stále pracuje stoštyridsať zamestnancov. Záujem o elektráreň prejavila americká spoločnosť Theta Energy Group. Chce priniesť nové technológie, niektoré vo Vojanoch uvedú do prevádzky prvý raz. Prezident spoločnosti Theta Energy Group Sean McCarthy."

Sean McCarthy, prezident spoločnosti Theta Energy Group: „Spolu máme dvadsaťsedem patentov, ktoré sme vynašli. Sú veľmi rôznorodé. Nie sú späté len s vojenským odpadom, ale s odpadom všeobecne, ktorý sa dá prerobiť na energiu. Nie je to rizikové."

Viktória Doričová: „Podľa memoranda o spolupráci, ktoré dnes podpísali, elektráreň vo Vojanoch prestane spaľovať uhlie. Bude tvoriť čistú energiu z plynu a biomasy a tiež vytvoria na Slovensku technický park, kde by sa uplatnili nové technológie. Napríklad recyklovanie odkalísk, pestovanie energetických plodín či distribúcia a uskladnenie energie. Minister hospodárstva Vazil Hudák."

Vazil Hudák, minister hospodárstva SR (nom. Smeru SD): „Vidia na Slovensku potenciál, kde by sa mohli tieto technológie vyrábať a v podstate odtiaľ exportovať ďalej do sveta."

Viktória Doričová: „Vo Vojanoch a okolí chcú preinvestovať okolo osemsto miliónov dolárov a vytvoriť plánujú osemsto pracovných miest. Dotáciu od štátu zatiaľ nechcú. Podľa odborového zástupcu v Elektrárni Vojany Jána Topoľovského, zamestnanci to vidia ako príležitosť na udržanie zamestnanosti."

Ján Topoľovský, odborový zástupca v Elektrárni Vojany: „Taká záchranná barlička, ktorá môže pomôcť nielen elektrárni, zamestnancom, ale aj regiónu."

Viktória Doričová: „Elektráreň Vojany je súčasťou Slovenských elektrární. Tridsaťštyripercentným akcionárom je štát. Majoritným vlastníkom je taliansky Enel. Nový koncept elektrárne zvažujú. Hovorkyňa Slovenských elektrární Jana Burdová."

Jana Burdová, hovorkyňa Slovenských elektrární: „Slovenské elektrárne preinvestovali do elektrárne Vojany viac ako päťdesiat miliónov do modernizácie a ekologizácie a naďalej hľadajú udržateľné riešenie na jej prevádzku, a preto sú pripravené analyzovať tento investičný zámer."

Viktória Doričová: „Rokovania so spoločnosťou sú ešte len na začiatku, no podľa ministra hospodárstva by ich činnosť na Slovensku mohla začať ešte tento rok."

Publikované z monitoringu STORIN, s. r. o.

(MB)

Odbory vedy a techniky:
Technické vedy

Tlač